Informacja o planowanym szkoleniu dla kadry kierowniczej.

W związku z udziałem w II etapie projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie uprzejmie informujemy o planowanym kolejnym szkoleniu dla przedstawicieli kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie zorganizowane zostanie w formie stacjonarnej i dotyczyć będzie współpracy z mediami i wystąpień publicznych.

Szkolenie obejmować będzie nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również zawierać angażujące, ciekawe metody szkoleniowe.

Tym razem zapraszamy na dwudniowe spotkanie, zapewniamy nocleg z wyżywieniem oraz parking.

Już teraz prosimy o uwzględnienie w Państwa kalendarzach jednego z następujących terminów:  

17/18 października

24/25 października

7/8 listopada

Szczegółowy program szkolenia, miejsce jego przeprowadzenia oraz termin rozpoczęcia rejestracji zostanie Państwu przekazany na około 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie dopuszcza się tylko jedną nieobecność w trakcie trwania całego programu szkoleniowego.

 

W przypadku konieczności zmiany osoby zgłoszonej do udziału w projekcie z ramienia kadry kierowniczej jst wymagane jest złożenie stosownych dokumentów (załączniki nr 2, 4 i 5 dostępne są pod linkiem zmiana uczestnika - dokumenty zgłoszeniowe)

Uwaga – jeżeli osoba zastępująca nie spełnia zasad określonych w Regulaminie projektu dla kadry kierowniczej , wymagane jest dodatkowo przedstawienie stosownego pełnomocnictwa (wzór dokumentu prześlemy na życzenie).

Wymaganą dokumentację należy przesłać w formie skanów przed rozpoczęciem szkolenia.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.