Zaproszenie na kolejne szkolenie w ramach II etapu projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie

W związku z udziałem w II etapie projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie uprzejmie informujemy, że w II połowie maja br. planujemy przeprowadzić  kolejne szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Jednodniowe spotkania zostaną zorganizowane w  formie stacjonarnej i odbędą się w terminach:

- 23, 24 oraz 25 maja br. dla kadry kierowniczej z tematyki związanej z zasadami prowadzenia skutecznych negocjacji;

- 17, 18 oraz 26 maja br. dla pracowników - z tematyki związanej z protokołem dyplomatycznym i etykietą biznesową.

Już teraz prosimy o uwzględnienie w Państwa kalendarzach jednego z powyższych terminów.

Szczegółowy program szkoleń, miejsce ich przeprowadzenia (centralna część regionu) oraz terminy rozpoczęcia rejestracji zostaną Państwu przekazane na około 10 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie dopuszcza się jedną nieobecność w trakcie programu szkoleniowego. W związku z powyższym w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa w szkoleniu istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa.

W takim przypadku osoba zastępująca  powinna spełniać zasady określone w Regulaminie projektu oraz zostać zgłoszona formalnie do projektu (wymagane dokumenty - załączniki nr 2 (lub 3) oraz  4 i 5 są dostępne pod linkiem  zmiana uczestnika - dokumenty zgłoszeniowe).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.