Informacja o planowanym szkoleniu dla pracowników JST.

W związku z udziałem w II etapie projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie uprzejmie przypominamy o zbliżającym się kolejnym szkoleniu dla pracowników JST

Spotkanie zorganizowane zostanie w formie stacjonarnej i dotyczyć będzie zagadnień z efektywności osobistej, zawierającej elementy zarządzania sobą w czasie, treningu asertywności, radzenia sobie ze stresem czy otwartości na zmiany.

Szkolenie obejmować będzie nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również zawierać angażujące, ciekawe metody szkoleniowe.

Tym razem zapraszamy na dwudniowe spotkanie, zapewniamy nocleg z wyżywieniem oraz parking.

 Przypominamy terminy szkoleń:

19/20 października

26/27 października

16/17 listopada

21/22 listopada

Prosimy oczekiwać na rozpoczęcie rejestracji on-line na około 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia. Z uwagi na oświadczenia dot. ochrony danych osobowych, każdy uczestnik jest zobowiązany dokonać rejestracji osobiście.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie dopuszcza się tylko dwie nieobecności w trakcie trwania całego programu szkoleniowego.

W przypadku konieczności zmiany osoby zgłoszonej do udziału w projekcie, osoba zastępująca powinna spełniać zasady określone w Regulaminie projektu oraz zostać zgłoszona formalnie do projektu przesyłając dokumentację w formie skanów przed rozpoczęciem szkolenia (wymagane dokumenty załącznik nr 3, 4 i 5 dostępne są pod linkiem zmiana uczestnika - dokumenty zgłoszeniowe).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.