Zapraszenie do udziału w dwudniowym szkoleniu dla przedstawicieli kadry kierowniczej

W związku z uczestnictwem w II etapie projektu pn. Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu dla przedstawicieli kadry kierowniczej dot. mediów i wystąpień publicznych.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników w kontaktach z mediami, przedstawienie roli mediów w tym społecznościowych oraz oswojenie uczestników z rozmówcą, kamerą czy mikrofonem w sytuacji wystąpienia publicznego.

Terminy szkoleń (do wyboru jeden z poniższych terminów):

 17/18 października 2022r.

 24/25 października 2022r.

          7/8 listopada 2022r.

Termin rejestracji: do 7 października, do godziny 15:00

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w każdym z powyższych terminów, prosimy o dokonanie możliwie najszybszej rejestracji.

Miejsce szkolenia:  Hotel Ostaniec, https://www.ostaniec.com.pl/ , Podlesice 82, 42-425 Kroczyce

Zapewniamy nocleg ze śniadaniem, wyżywienie oraz bezpłatny parking.

Zaproszenie na szkolenie wraz z linkiem rejestracyjnym zostało przesłane na adresy mailowe uczestników.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie dopuszcza się tylko jedną nieobecność w trakcie trwania całego programu szkoleniowego.

W przypadku konieczności zmiany osoby zgłoszonej do udziału w projekcie z ramienia kadry kierowniczej jst wymagane jest złożenie stosownych dokumentów (załączniki nr 2, 4 i 5 dostępne są pod linkiem zmiana uczestnika - dokumenty zgłoszeniowe)

Uwaga – jeżeli osoba zastępująca nie spełnia zasad określonych w Regulaminie projektu dla kadry kierowniczej , wymagane jest dodatkowo przedstawienie stosownego pełnomocnictwa (wzór dokumentu prześlemy na życzenie).

Wymaganą dokumentację należy przesłać w formie skanów przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Ogólna agenda szkolenia:

1 dzień:

10:45 – 11:15      rejestracja uczestników

11:15 – 11:30      przerwa kawowa

11:30 – 13:00      wprowadzenie do tematu mediów, content marketing czyli dystrybucja wartościowych treści w Internecie,
tworzenie strategii marketingowej, rola mediów

13:00 – 14:00      obiad

14:00 – 15:30     omówienie kanałów social mediów oraz ich zastosowanie

15:30 – 15:45      przerwa kawowa

15:45 – 17:15      budowanie strategii gminy w oparciu o Facebook, Instagram, Linkedin oraz przyszłość social mediów

17:15 – 17:30      Q&A

19:00                  kolacja


2 dzień:

         –   8:30     śniadanie

08:30 – 10:00      wprowadzenie do tematu wystąpień publicznych, kluczowe elementy wystąpień

publicznych; techniki radzenia sobie ze stresem i zamiany go na pozytywną mobilizację

10:00 – 10:15      przerwa kawowa

10:15 – 11:45     strategia przygotowania wystąpienia publicznego, mowa ciała, metody perswazji i

uatrakcyjniania wystąpienia

11:45 – 12:00      przerwa kawowa

12:00 – 13:30      praca w grupach - przykładowe wystąpienie publiczne

13:30 – 14:30      obiad

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!