IX Forum Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk

22-23 września 2022 r. w Gdyni
animacja przedstawiajaca statek w stoczni morskiej i wkomponowoany w grafike numer sto, który przypomina o stu leciu portu w gdyni 100 lat Portu Gdynia

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia zapraszają na IX Forum Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk, które odbędzie się w Gdyni w dniach 22-23 września 2022 roku.

Impreza jest częścią obchodów 100-lecia Portu Gdynia, a także 10-lecia Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk. Wydarzenie zgromadzi nie tylko członków Stowarzyszenia, ale także partnerów z branży portowej i logistycznej z Polski i zagranicy. Swoją obecnością wydarzenie zaszczyci koordynator korytarza Bałtyk – Adriatyk Pani Anne Jensen, koordynator europejskich autostrad morskich Pan Kurta Bodewig oraz sekretarz generalna Europejskiej Organizacji Portów Morskich Pani Isabelle Ryckbost.

Warunkiem uczestnictwa w forum jest rejestracja pod poniższym linkiem: https://app.evenea.pl/event/forumbac/


Geneza Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk 

Genezy stowarzyszenia należy się doszukiwać w dwóch porozumieniach podpisanych w 2009 roku pomiędzy regionami położonymi wzdłuż szlaku Północ-Południe w Europie. Celem pierwszego z nich podpisanego pomiędzy regionami  wchodzącymi w skład Polski, Czech, Słowacji, Austrii oraz Włoch była „niezwłoczna realizacja korytarza kolejowego Północ–Południe” (Gdańsk/Gdynia–Warszawa–Brno/Bratysława–Wiedeń–Bolonia). Ponadto w grudniu 2009 roku, 9 spośród wymienionych regionów reprezentujących Polskę, Czechy i Austrię podpisało deklarację mówiącą o europejskim i regionalnym znaczeniu osi autostrady Gdańsk–Brno–Wiedeń.

W następstwie powyższych inicjatyw samorząd województwa pomorskiego wystąpił z koncepcją, by zacieśnić integrację pomiędzy polskimi regionami korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. 23 czerwca 2010 roku w Gdyni podpisano porozumienie pomiędzy marszałkami siedmiu polskich regionów ulokowanych wzdłuż trasy przebiegu polskiej części korytarza.  W toku dalszych prac ustalono formułę zacieśniania współpracy w formie stowarzyszenia. W dniu 30 marca 2012 roku odbył się zjazd założycielski Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. 

Do stowarzyszenia swoją akcesję zgłosiło 7 najważniejszych polskich województw korytarza: kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, mazowieckie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie oraz województwo pomorskie. W formule członków wspierających do stowarzyszenia przystąpiło 20 podmiotów prywatnych reprezentujących porty morskie i lotnicze, terminale kontenerowe, przewoźników kolejowych, operatorów logistycznych i instytucje otoczenia biznesu. Więcej na stronie

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
animacja przedstawiajaca statek w stoczni morskiej i wkomponowoany w grafike numer sto, który przypomina o stu leciu portu w gdyni grafika z tekstem po angielsku informująca o Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk

Załączniki
Program Forum [PDF 3,7MB]