Nabór dla przedsiębiorców w ramach projektu InterGlobal

Zapraszamy firmy do udziału w największej konferencji biznesowej w Europie Środkowej i promocji na stoisku wystawienniczym.

plik przedstawia grafikę z najwazniejszymi informacjami dotyczacymi naboru firm na stoisko województwa slskiego podczas europejskiego kongresu gospodarczego. tło stanowi ciemnigranatowy kolor z logotypem kongresu w wersji angielskiej. W górnej czesci grafiki na buałym tle znajduje się logo Województwa ślaskiego, projektu nter global i funduszu górnoślaskiego. grafika zapiera informację. date kongresu czyli 7 do 9 maja 2024. Grafika zaawiera tekst: czeternasty europejski kongres gospodarczy. zapr Nabór EEC 2024

Województwo Śląskie organizuje stoisko wystawiennicze dla MŚP z naszego regionu podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jednej z największych konferencji biznesowych w Europie Środkowej. Przedsiębiorcy  skorzystają z możliwości prezentacji swojego potencjału międzynarodowego w strefie expo podczas Kongresu, który odbędzie się w dniach 7-9 maja 2024 r. w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC)
w Katowicach, to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu organizatorzy uwzględnili w Międzynarodowym Centrum Kongresowym nową strefę o nazwie „Green Planet”, która odwoływać się będzie do zrównoważonego rozwoju i koncepcji green city. Uczestnicy kongresu będą mieli okazję do spotkań biznesowych i zwiedzania strefy wystawienniczej.

Stoisko Województwa Śląskiego znajdujące się w tej strefie i daje Przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług. W ramach realizacji projektu InterGlobal, Województwo Śląskie zapewnia wybranym przedsiębiorcom wspólne stoisko o powierzchni 70 m2 składające się z dedykowanych stanowisk dla każdego wybranego przedsiębiorstwa oraz wstęp na konferencję. W wyniku naboru zostanie wyłonionych max. 10 firm - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na krajowe wydarzenia gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami oraz formularzem zgłoszeniowym dostępna jest poniżej.

Termin przesyłania dokumentów: 22.04.2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty zgłoszeniowe należy odsyłać na adres mail: marcin.pogodzinski@slaskie.pl: gospodarka@slaskie.pl; lub na adres korespondencyjny podany w Regulaminie.
Szczegółowych informacji o udziale w wydarzeniu udzielają:
Marcin Pogodziński, +48 32 77 44 515
Robert Orpych, +48 (32) 77 44 505

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Interglobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego” FE SL 2021-2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP

Załączniki
Regulamin naboru firm MSP na Wydarzenia krajowe [PDF 220,2kB]
Zał. 1 do regulaminu_Formularz udziału MSP w Wydarzeniach Krajowych [DOCX 843,2kB]
Zał. 2 do Regulaminu_Oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis. [DOCX 819,8kB]
Zał. 3 do Reulaminu_Wzór umowy [PDF 258,9kB]
Zał. 4 do regulaminu_Oswiadczenie-Przesiebiorstwa o niewykluczeniu [DOCX 820,3kB]