Nabór na targi medyczne FIME w Miami Beach na Florydzie

FIME to wiodące targi i wystawa medyczna w Miami Beach, gromadzące tysiące producentów i dostawców urządzeń, sprzętu medycznego, dealerów, dystrybutorów i innych pracowników służby zdrowia z całych Stanów Zjednoczonych, Ameryki Środkowej, Południowej i Karaibów. Targi zapewniają silną platformę biznesową ponad 700 wystawcom z ponad 45 krajów, w tym pawilonom krajowym, aby zaprezentować najnowocześniejsze innowacje i rozwiązania w zakresie urządzeń.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

  • pozyskasz nowe kontakty dla rozwoju Twojego biznesu
  • poznasz dystrybutorów sprzętu medycznego z całego świata
  • wzmocnisz relacje z obecnymi klientami i partnerami
  • porozmawiasz o swoich produktach z potencjalnymi odbiorcami
  • pokażesz siebie i swoją firmę na jednym z największych wydarzeń

FIME przez wystawców uważane są  za najważniejszą platformę dla biznesu, networkingu i nauki. Stanowią cenną szansę  na rozwój firm opieki zdrowotnej! Chcesz dołączyć do najważniejszego wydarzenia w Ameryce i przedstawić swoją firmę? Nie czekaj zgłoś się do nas już dziś!


Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów lub usług, którymi mogą być zainteresowani potencjalni partnerzy handlowi. Województwo zapewnia w pełni wyposażone stoisko z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, przelot oraz zakwaterowanie na miejscu. Warunkiem udziału przedstawiciela przedsiębiorstwa w targach jest dobra znajomość języka angielskiego. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 6 przedsiębiorstw. Dofinansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa

Jak się zgłosić?
Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”.

W przypadku chęci udziału na targach FIME (21-23 czerwca 2023 r.) przedsiębiorstwa składają wypełniony komplet dokumentów znajdujących się w załączeniu. Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl; agnieszka.czyrnek-ustupska@slaskie.pl; elzbieta.kandzia@slaskie.pl.
Termin przesyłania dokumentów: 30.04.2023  - decyduje data wpływu do Urzędu.

Szczegółowych informacji o udziale w targach udziela:

Agnieszka Czyrnek-Ustupska; mail: agnieszka.czyrnek-ustupska@slaskie.pl, tel.  (032) 77 44 507
Elżbieta Kandzia; mail: elzbieta.kandzia@slaskie.pl, tel.  (032) 77 44 506

Zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy i udziału w naborze.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.


Załączniki
Formularz udziału w targach medycznych FIME 2023 [DOCX 260,4kB]
Oświadczenie o pomocy de minimis [DOCX 91,2kB]
Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego [PDF 355,3kB]
Wzór umowy targi medyczne FIME 2023 [DOCX 97,8kB]
Zarządzenie nr 53_20 z dnia 9 kwietnia 2020 r [PDF 2,0MB]