Nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne usprawni proces inwestycyjny

W dniu 31 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy dot. prawa geodezyjnego i kartograficznego, która przyspieszy oraz usprawni proces inwestycyjny poprzez m.in. wprowadzenie bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych, usprawnienie pracy geodetów oraz ułatwienia związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków.

Geodezja, sprzęt, wytyczanie Pixabay

W ramach  znowelizowanych przepisów możliwe będzie m.in. bezpłatne korzystanie z danych znajdujących się w Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Do tej pory tego typu dane dostępne były tylko na podstawie wniosku i za opłatą. Nowelizacja ustawy oznacza również mniej procedur dla geodetów oraz krótszy czas na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi.

Wszystkie wprowadzone ustawą zmiany będą miały pozytywny wpływ na proces inwestycyjny przeprowadzany w Polsce. Dla inwestora oznacza to również oszczędność kosztów oraz mniejszą liczbę formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych do dalszego etapu procesu materiałów.

 

 Na podstawie:

http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2021/30.04.2020-ustawa-o-zmianie-ustawy-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-oraz-niektorych-innych-ustaw-zostala-opublikowana-w-dzienniku-ustaw-rp