Ogłoszenie o naborze na targi EXPO REAL 2024

Zapraszamy firmy do udziału w targach EXPO REAL 2024, które odbędą się w dniach 7-9 października 2024r. w Monachium.

zaproszenie do udziału w targach, logotypy,data i miejsce wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

Targi EXPO REAL to jedno z największych i najbardziej prestiżowych tego typu wydarzeń na świecie, gromadzące inwestorów, deweloperów, projektantów, a także władze i przedstawicieli miast i regionów. Targi oferują przyjazne warunki dla skutecznego tworzenia sieci kontaktów biznesowych, analizy rynkowej i wymiany doświadczeń.

Udział w targach to znakomita okazja, by pozyskać nowe kontakty ważne dla rozwoju biznesu, poznać najnowsze trendy, wzmocnić relacje z obecnymi klientami i partnerami, porozmawiać o swoich produktach z potencjalnymi odbiorcami oraz zaprezentować swoją firmę. Podczas targów prezentowane są rozwiązania w obszarach innowacyjności, a jednym z wyzwań EXPO REAL jest wprowadzenie branży w nowoczesne trendy.

Do udziału w targach zapraszamy firmy z sektora MŚP z obszaru Smart city, działające w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego.

Co w ramach wydarzenia?

W wyniku przeprowadzonego naboru zostanie wyłonionych max. 6 przedsiębiorstw mających siedzibę (lub oddział) na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu finansowany jest udział dwóch przedstawicieli każdego wybranego przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie kompleksowej organizacji wyjazdu (zagwarantowanie transportu, zakwaterowania, miejsca na stoisku województwa oraz wstępu na targi EXPO REAL 2024).

Udział w wydarzeniu dla przedstawicieli firm jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Nabór przedsiębiorstw prowadzony jest w oparciu o Regulamin naboru przedsiębiorstw na międzynarodowe wydarzenia gospodarcze Województwa Śląskiego.

Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest poniżej.

 

Z uwagi na formułę targów, finalną decyzję o zakwalifikowaniu firmy podejmuje Organizator EXPO REAL 2024.

 

Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: do 19 czerwca 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Szczegółowych informacji o udziale targach udzielają:

Michał Zeman i Leszek Bochner; mail: coie@slaskie.pl , tel.  (032) 77 44 511

 

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Interglobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego” FE SL 2021-2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP.

Załączniki
Formularz udziału MSP w Wydarzeniach Zagranicznych [DOCX 245,6kB]
Oświadczenie de minimis [DOCX 98,6kB]
Regulamin naboru firm MSP na Wydarzenia zagraniczne [PDF 251,3kB]
Wzór umowy Zagraniczne [PDF 184,7kB]
Zał. 3 do umowy Inf dot przetw dla uczestnika Zagraniczne [PDF 123,1kB]