XXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego - ogłoszenie naboru

Województwo Śląskie oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają zainteresowaną młodzież do udziału w rekrutacji na tegoroczny Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, który odbędzie się w terminie od 7 do 13 lipca w Koszęcinie!
niebiesko-czerwona grafika nawiązująca do tematyki naukowej, z elementami kosmosu i budowyDNA

Temat przewodni brzmi: „Nauka i nowe technologie wyzwaniem dla przyszłości”

Termin zgłoszeń: 14 czerwca 2024 r.

Kto może zgłosić się do projektu?

Mieszkańcy województwa śląskiego oraz ukraińscy uchodźcy w wieku od 18 do 23 lat.

Wymagania: znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (mile widziana znajomość niemieckiego lub/i francuskiego), zainteresowanie aktualną problematyką europejską, w tym energetyczną, otwartość na nowe kultury i współpracę w grupie.

Wyniki zostaną podane do wiadomości kandydatów do 19 czerwca. Dla 15-osobowej grupy osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu, będzie zorganizowane obowiązkowe spotkanie integracyjno-tematyczne. Przewidywane miejsce i termin: druga połowa czerwca, Katowice (dojazd we własnym zakresie).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj – https://forms.gle/ErzkWW94mJbEuib87

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! W ramach projektu zapewniony jest transport, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, a przede wszystkim cenne doświadczenie związane z udziałem w międzynarodowym, wielokulturowym spotkaniu młodych, ambitnych i zaangażowanych osób!

Czym jest Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego?

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między regionami: Województwem Śląskim, Nadrenią Północną-Westfalią oraz Hauts-de-France, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę tych regionów. Co roku w ramach tego porozumienia organizowany jest Szczyt Młodzieży, który umożliwia młodym ludziom spotkanie z rówieśnikami zamieszkujących dane regiony, wymianę doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego pokolenia. W każdym spotkaniu biorą udział młodzi ludzie z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej, regionalnej społeczności i są zainteresowani problematyką europejską. W trakcie trwania Szczytu Młodzieży uczestnicy i uczestniczki biorą udział w warsztatach tematycznych, debatach, spotkaniach z ekspertami, przedstawicielami władz politycznych i nie tylko – w programie nie zabraknie również innych atrakcji!

Zgłoszenia i kontakt:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, agata.rychter@haus.pl lub aurelia.langosz@haus.pl

Górnych Wałów 7, 44-100 Gliwice, tel. 77 407 95 15

Regulamin: https://heyzine.com/flip-book/8910840b32.html

Organizator: Województwo Śląskie

Operator projektu: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest organizowany ze środków finansowych Województwa Śląskiego.