Wyniki naboru firm na Central Europe Gamedev & E-Careers Festival

Ogłaszamy wyniku naboru przedsiębiorców w ramach projektu InterGlobal.
grafika z napisem wyniki naboru, logotypem wydarzenia oraz logotypem projektu interglobal i oznakowaniami unijnymi. wszystko na fioletowym tle z zielonymi obramówkami CEGEF 2024
W wyniku przeprowadzonego naboru podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia następującym przedsiębiorstwom:
  • Anshar Studio Sp. z o.o., Katowice
  • eMine Sp z o.o., Katowice
  • ROMBA Bartłomiej Probe, Gliwice
  • GGDAB Polska S.A., Mysłowice
  • Cudotwórnia Sp. z o.o., Sosnowiec

Wsparcie zostało przyznane w związku z naborem ogłoszonym 23.05.2024 r. przez Województwo Śląskie.  Wybrani przedsiębiorcy skorzystają z możliwości prezentacji swojego potencjału eksportowego w strefie expo podczas Central Europe Gamedev & E-Careers Festival, który odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2024 r. w Katowicach.

Szczegółowych informacji o udziale w wydarzeniu udzielają:

Marcin Pogodziński, +48 32 77 44 515, marcin.pogodzinski@slaskie.pl 
Robert Orpych, +48 (32) 77 44 505, robert.orpych@slaskie.pl

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Interglobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego” FE SL 2021-2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP.

logotypy projektu