Silesia Investment Congress

Konferencja pn. Silesia Investment Congress odbędzie się w Muzeum Śląskim w Katowicach w dniu 4 czerwca 2024 r., w godz. 9:00 - 13:00
plakat informacyjny, Spodek, logotypy
Silesia Investment Congress to międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. we współpracy z firmą Cushman & Wakefield, Światową Federacją Wolnych i Specjalnych Stref Ekonomicznych (FEMOZA), oraz w partnerstwie z Województwem Śląskim oraz Miastem Katowice.
Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie związane z atrakcyjnością inwestycyjną województwa śląskiego, kierunkami rozwoju specjalnych stref ekonomicznych na całym świecie, a także zmieniającymi się trendami w zakresie gospodarki, przemysłu, biznesu oraz nowoczesnych technologii. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie "SEZ Global Executive Retreat" z udziałem przedstawicieli stref ekonomicznych z całego świata oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój światowej gospodarki takich jak: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) oraz Bank Światowy.

Link do rejestracji:

https://www.ksse.com.pl/silesia-investment-congress-2024


Do zobaczenia!
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Agenda plakat informacyjny, Spodek, logotypy