Polski sklep oraz e-sklep na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. Trwa konkurs na operatora!

Do 14 maja Zespół Expo 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. czeka na zgłoszenia w konkursie operatora sklepu w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju.
Źródło: www.paih.gov.pl, torby papierowe na zakupy

Laureat konkursu otrzyma możliwość prowadzenia komercyjnej działalności w formie punktu sprzedaży (showroom) w Pawilonie oraz e-sklepu dostępnego przez internet oraz urządzenia mobile. Konkurs został wznowiony ze względu na braki formalne ofert złożonych w poprzednim konkursie.

Sklep jest integralną częścią ekspozycji i Pawilonu, co oznacza, że jego koncepcja i asortyment muszą być spójne ze strategią promocji Polski i polskiej gospodarki, określoną w przyjętej przez rząd „Koncepcji programowej udziału Polski w Expo w Dubaju”.

W ramach showroomu w Pawilonie zostanie zaplanowany asortyment o charakterze pamiątkarskim, prezentujący tradycje i potencjał polskich produktów i całych branż, który przyczyni się do zbudowania pozytywnych skojarzeń z Polską i polskimi produktami.

E-sklep – uruchamiany po raz pierwszy w ramach obecności Polski na Wystawach Światowych – zaplanowany został jako platforma sprzedażowa o znacznie szerszym, niż showroom w Pawilonie, asortymencie, obejmującym zarówno produkty (w tym niematerialne i cyfrowe – np. utwory muzyczne, filmy, gry komputerowe, aplikacje itp.), jak i usługi (np. oferty turystyczne).

- Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju, która ze względu na pandemię koronawirusa odbędzie się w terminie 1.10.2021–31.03.2022, to unikalna okazja, by zaprezentować światu szeroką ofertę polskich produktów. Wspólnie z wybranym w konkursie operatorem będziemy dążyć do tego, by była tak wielowymiarowa jak przygotowywana przez nas ekspozycja w Pawilonie Polski. Zakładamy dwie formy sprzedaży: tradycyjną, stacjonarną, z podstawową ofertą dla niemal 25 mln gości, jak i on-line z ofertą znacznie szerszą, skierowaną do odbiorców na całym świecie. Zapraszamy do udziału w konkursie podmioty z sektora e-commerce, które dostrzegają w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai unikalny kontekst promocyjny dla rozwoju swojego biznesu w krajach Zatoki Perskiej i nie tylko ­- mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju.

Przed uczestnikami konkursu stoi zadanie opracowania koncepcji biznesowej sklepu zawierającej opis proponowanych rozwiązań w zakresie m.in.: zasad doboru asortymentu towarów, usług i dostawców, obsługi klientów, funkcjonalności „e-sklepu”, sposobu promocji polskich branż i marek, logistyki zapewniającej ciągłość dostaw.

Prace konkursowe będą oceniane m.in. przez pryzmat koncepcji biznesowej sklepu (30 %), doświadczenia w prowadzeniu działalności spójnej z przedmiotem zamówienia, potencjału kadrowego, czy proponowanych rozwiązań technologicznych dla e-sklepu (20 %).

Konkurs skierowany jest zarówno do polskich, jak i zagranicznych podmiotów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), posiadających odpowiednie doświadczenie (min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu handlu internetowego) i potencjał, przy czym w przypadku uczestników konkursu mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymagane jest złożenie dokumentów w języku polskim.

Laureatowi konkursu zostanie udostępnione w Pawilonie zaplecze magazynowe o powierzchni 5,27 m2 oraz showroom w formie lady sprzedażowej o powierzchni 7,75 m2, zlokalizowany na parterze budynku, obok wyjścia głównego z ekspozycji, w bezpośrednim sąsiedztwie restauracji.

Oferty należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu w Warszawie, ul. Krucza 50, do 14 maja 2021 r. do godziny 16.00. W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, decyduje data ich wpływu do siedziby Organizatora Konkursu. Oferty nadsyłane drogą elektroniczną należy kierować na adres: natalia.dabrowska@paih.gov.pl. W przypadku złożenia ofert w formie elektronicznej, uczestnicy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia oryginału oferty na adres Organizatora Konkursu, przy czym za datę złożenia uznaje się przesłanie oferty drogą elektroniczną.

Zapraszamy do udziału!

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu na operatora sklepu
Załącznik nr 1 – Ramowe założenia ścieżki zwiedzania
Załącznik nr 2 – Wyciąg (Koncepcja programowa)
Załącznik nr 3 – Szczegółowe założenia Punktu Promocji Polskich Marek
Załączniki nr 4 – Wytyczne organizatorów Expo dla prowadzenia działalności komercyjnej na terenie Wystawy EXPO:
A. – Commercial Guide;
B. – Food and Beverage Guide;
C. – Food and Beverage Instructional Handbook;
D. – Logistics and Custom Guide;
E. – Value Added Tax Guide;
F. – Special Regulation no 9;
G. – Expo 2020 RISE Guidelines for Sustainable Operations;
Załącznik nr 5 – Okazje zakupowe związane z ekspozycją stałą Pawilonu Polski
Załącznik nr 6 – Projekt architektoniczny strefy komercyjnej
Załącznik nr 6A – Zabudowa sklepowa showroom
Załącznik nr 7 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 8 – System identyfikacji wizualnej udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020
Załącznik nr 9 – Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Źródło: PAIH