Prezentujemy katalog made inSilesia

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (ŚCOIE), działające w ramach Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przygotowało katalog produktów eksportowych pn. made inSilesia.

Celem wydawnictwa jest przedstawienie potencjału gospodarczego Województwa Śląskiego, jak również promocja firm oraz produktów i usług eksportowych z naszego regionu.

Katalog będzie rozpowszechniany podczas wiodących, międzynarodowych wydarzeń o charakterze gospodarczym, jak targi, wystawy, konferencje czy fora gospodarcze, m.in. poprzez Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (ZBH PAIH) oraz polskie i zagraniczne placówki dyplomatyczne, którym już teraz serdecznie dziękujemy.

Promocję katalogu rozpoczniemy na najważniejszym wydarzeniu gospodarczym tego roku - EXPO DUBAI 2020, podczas Śląskiego Tygodnia Regionalnego.

Dziękujemy również wszystkim Firmom, które zaprezentowały się w katalogu za udział w projekcie. Mamy nadzieję, iż pomoże on pozyskać kolejnych kontrahentów.

Wszystkim zaprzyjaźnionym Instytucjom dziękujemy za pomoc w rozpowszechnieniu informacji o naborze do katalogu.

Zapraszamy do lektury!

Załączniki
Katalog made inSilesia [PDF 7,0MB]