Program Silesia Connect

Województwo Śląskie Partnerem programu Silesia Connect, Muzeum Śląskie Katowice, Poziom -4, 20/09/2022, wtorek 17:00 - 20:00

Wydarzenie bezpłatne

Wymagana pre-rejestracja

Ograniczona liczba miejsc

 

Misją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest skuteczna i sprawna realizacja zadań publicznych o charakterze regionalnym oraz podejmowanie działań we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi na rzecz rozwoju regionu i zaspokajania potrzeb jego mieszkańców. W jakie cele Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego wpisuje się program Silesia Connect?

 1. Dynamizowanie procesów rozwojowych w inteligentnych specjalizacjach
 2. Wspieranie kompleksowej transformacji cyfrowej MŚP
 3. Kompleksowe wsparcie start-upów
 4. Aktywizowanie środowisk klastrowych
 5. Wspieranie transformacji i internacjonalizacji podmiotów regionalnego ekosystemu innowacji
 6. Rozwój kompetencji pracowników dla konkurencyjności gospodarki regionalnej
 7. Wzmacnianie regionalnego ekosystemu innowacji
 8. Umiędzynarodowienie podmiotów regionalnego ekosystemu innowacji

To pierwszy niezależny i otwarty program współpracy między lokalnymi ekosystemami innowacji. Jego celem jest:
 • integracja liderów ekosystemu innowacji na Śląsku,
 • zwiększenie globalnej widoczności śląskiego ekosystemu innowacji,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy liderami ekosystemów w Warszawie i na Śląsku,
 • zbudowanie długofalowej platformy współpracy pomiędzy ekosystemami.

Województwo Śląskie jako Partner programu Silesia Connect zaprasza na SILESIA CONNECT#7 SHAPING NEW HEALTH INDUSTRY
Silesia Connect to pierwszy niezależny i otwarty program współpracy między lokalnymi ekosystemami innowacji.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich, prosimy o wcześniejszą rejestrację.
Więcej informacji i zapisy:
https://lnkd.in/eGTqb_BT

AGENDA

17:15 - 18:15
PL Debata: Medycyna wspierana przez m-health. Jak wykorzystać dane z aplikacji medycznych?
Prelegenci:
- dr n. ekon Anna Gawrońska, Sieć Badawcza-Łukasiewicz
- dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
- Krzysztof Mędrala CEO, MedApp
- Natalia Świrska, OVH Cloud
Moderator:
- Janusz Dramski, Startup City Zabrze
18:30 - 19:00
PL Fireside Chat: Projektowanie Szpitali Przyszłości
Goście:
- dr n. med. Tomasz Maciejewski Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
- Tomasz Rudolf, DoctorOne
Moderator:
- Janusz Dramski, Startup City Zabrze
19:00 - 19:30
EN Fireside Chat: How will technology impact medicine in the future?
Guest:
- Laurent Uhres, Webellian
Moderation:
- Natalia Świrska, OVH Cloud
17:00 - 20:00


#slaskie #technology #health #startup #cloud #insilesia

 

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 20.09.2022 Muzeum Śląskie, Dobrowolskiego 1, Katowice Województwo Śląskie Partnerem Programu Silesia Connect