Regionalne Forum Energetyczne Województwa Śląskiego

15-16 grudnia 2022 r., Hotel STOK - Wisła

 

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje w dniach 15-16 grudnia 2022 r. Regionalne Forum Energetyczne Województwa Śląskiego. Forum odbędzie się w hotelu STOK w Wiśle. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, które kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców branży energetycznej, uczelni technicznych oraz wszystkich osób związanych zawodowo z tematyką szeroko rozumianej energetyki, zmianami klimatu i ochroną środowiska.

Podczas Forum planujemy poruszyć tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, nowym podejściem samorządów do efektywności energetycznej, rozwojem wodoru i paliw alternatywnych oraz ujęciu ich w bilansie energetycznym, a także gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ). Ponadto planowany jest udział Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które zaprezentuje tematy z obszaru: nowej Polityki Energetycznej Polski, miksu energetycznego kraju oraz projektowanych zmian ustawy Prawo Energetyczne i jej wpływu na działalność samorządów. Szczegółowy program zostanie wkrótce przesłany zainteresowanym drogą e-mailową.

W trakcie Forum odbędzie się również wyjazdowe, otwarte posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii oraz Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej – działających przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach nieprzerwanie od 2013 roku.

Dla zainteresowanych przedsiębiorstw oraz instytucji udostępniona zostanie bezpłatnie powierzchnia wystawiennicza celem zaprezentowania swojej oferty podczas giełdy kooperacyjnej.

Licząc na Państwa obecność i merytoryczne zaangażowanie w realizację naszego, kolejnego już Forum, udostępniamy kontakt w celu przesłania zgłoszenia uczestnictwa oraz uzyskania dodatkowych informacji: Pan Mariusz Świąder tel. 501 406 956, e-mail: mswiader@slaskie.pl oraz Pan Maciej Wontor tel. 514 780 130, e-mail: wontorm@slaskie.pl

Udział w Forum jest Bezpłatny, uczestnicy pokrywają sobie tylko koszt noclegu (zgodnie z załączonym formularzem).

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej


Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej

Patronat medialny: https://katowice.arp.pl/


 

Załącznik:

Formularz Zgłoszeniowy

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Zdjęcie  Zdjęcie

Załączniki
Załączony plik [PDF 1,4MB]
Formularz zgłoszeniowy Regionalne Forum Energetyczne Woj. Śl. [DOC 100,0kB]
Załączony plik [PDF 1,6MB]
Realizacja uchwały antysmogowej [PDF 2,3MB]
Załączony plik [PDF 521,3kB]
Rola edukacji w transformacji energetycznej w kierunku GOZ [PDF 1,8MB]
Wsparcie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej [PDF 3,7MB]