Zrównoważony rozwój ESG

Propoertynews wydało raport specjalny poruszający kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, pn. „ESG w nieruchomościach”.

kula ziemska trzymana w dłoni na tle zielonej trawy,ikoy powiązane z ESG Obraz autorstwa Freepik

Parlament Europejski uchwalił Dyrektywę o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive), która 28 listopada 2022 roku została zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej. Dyrektywa ta zobowiązuje przedsiębiorstwa do  szczegółowego raportowania strategii, polityk i wyników w obszarach związanych ze środowiskiem, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG–Environmental, Social, Governance).

Kwestie dot. ESG mają być uwzględniane w rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. Obowiązkiem raportowania zostanie objętych łącznie 50 000 firm w Unii Europejskiej. W Polsce przepisy te dotyczyć będą ponad 3 tys. firm. Pełne raportowanie ESG dotyczy spółek publicznych i prywatnych, których papiery wartościowe notowane są na rynkach regulowanych i spełniają dwa z trzech następujących warunków: zatrudniają powyżej 250 osób, suma bilansowa jest większa niż 20 mln euro i przychody netto wynoszą powyżej 40 mln euro.

Wojna w Ukrainie oraz pandemia COVID-19 w dużej mierze przyczyniły się do zmiany podejścia firm do kwestii społecznych, środowiskowych oraz ładu korporacyjnego. ESG coraz powszechniej jest sposobem myślenia o biznesie. Szczególnie w branży nieruchomości ESG to rentowna inwestycja. Przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w przynosi wymierne korzyści w zakresie eksploatacji budynków.  Dobrym podsumowaniem jest cytat z raportu, który dostępny jest pod linkiem: https://www.propertynews.pl/raporty/esg-w-nieruchomosciach-zobacz-raport-redakcji-propertynews-pl,104922.html „ESG przyciąga talenty i angażuje zespoły. Jest istotnym elementem konkurencji na rynku i szalenie ważnym kryterium przy negocjacjach finansowych. Jednocześnie, budując długofalową wartość organizacji, staje się konieczną inwestycją dla wszystkich podmiotów, które nie chcą zostać w tyle.”

Zapraszamy do lektury!

 

Na postawie:

https://crido.pl/blog-law/dyrektywa-o-raportowaniu-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-przyjeta-przez-parlament-europejski-duze-zmiany-dla-firm/

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8597673,sprawozdawczosc-przedsiebiorstw-zrownowazony-rozwoj-rada-ue-crsd.html