Podsumowanie wizyty Pierwszego Ministra Walii w województwie śląskim

W dniach 10-12 stycznia 2024 roku z oficjalną delegacją w Województwie Śląskim przebywał Pierwszy Minister Walii, Mark Drakeford

Kulminacyjnym momentem wizyty było podpisanie w dniu 11 stycznia Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Województwem Śląskim i Rządem Walii.  Ceremonia miała miejsce w Sali Sejmu Śląskiego. Zawarte porozumienie przewiduje takie obszary współpracy jak: gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem medycyny i technologii cyfrowych, zielona transformacja obszarów poprzemysłowych, nauka i innowacje, edukacja oraz turystyka. Podpisano też wspólnie ustalony plan konkretnych działań w ramach współpracy na najbliższe trzy lata. Podczas wizyty Pierwszy Minister Walii rozmawiał z szefami kluczowych instytucji, które będą zaangażowane w realizację postanowień MoU. Zwiedził też ważne miejsca na mapie naszego regionu: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, gdzie wraz z Marszalkiem J. Chełstowskim złożył wieńce pod pomnikiem "Dziewięciu z Wujka", Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach (obiekt wpisany na listę UNESCO), Stadion Śląski, zabytkowe osiedle robotnicze Nikiszowiec, NOSPR i  Muzeum Śląskie. Dla Pierwszego Ministra wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" oraz artyści Śląska Orkiestra Kameralnej Filharmonii Śląskiej. Więcej szczegółów wizyty można znaleźć w na profilu FB oraz LinkedIn InSilesia.        

Na oficjalnej stronie Rządu Walii zostało opublikowane pisemne oświadczenie Pierwszego Ministra, w którym relacjonuje swoją wizytę w naszym województwie:

https://www.gov.wales/written-statement-ministerial-overseas-visit-silesia-poland

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.