Śląskie MŚP otwierają się na świat: podsumowanie projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach.

Podsumowanie projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach.

konferencja Fot. T. Żak (UMWSL)

23 stycznia 2024 r. w Centrum Internacjonalizacji odbyło się spotkanie podsumowujące zakończone projekty Global Silesia i InterSilesia, których celem było umożliwienie MŚP ekspansji na rynki międzynarodowe. Projekty o łącznej wartości 60 mln zł pozwoliły na organizację setek wydarzeń w kraju i za granicą, otwierając przed przedsiębiorcami nowe perspektywy.

Projekt Global Silesia skierowany był na wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i pomoc MŚP w procesie internacjonalizacji poprzez m.in. organizację misji gospodarczych, Akademii Internacjonalizacji i spotkań informacyjnych, umożliwiających uczestnictwo w targach i międzynarodowych misjach. Kluczową rolę w projekcie odgrywały przede wszystkim organizowane stoiska regionalne na targach branżowych zagranicą.

Projekt InterSilesia koncentrował się natomiast na wsparciu MŚP w rozwijaniu działalności eksportowej, oferując m.in. indywidualne modele internacjonalizacji, zagraniczne wyjazdy studyjne oraz warsztaty tematyczne.

Z obu projektów skorzystało ponad 400 przedsiębiorców z naszego regionu.

Obie instytucje zaplanowały kontynuację działań w celu powstania nowego projektu dla przedsiębiorców z województwa śląskiego pn. InterGlobal. Nowy projekt obok dotychczas prowadzonych działań przewiduje nowe wsparcie dla firm. Szczegóły niebawem.

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym firmom, partnerom i instytucjom, które wniosły swój wkład w projekty. Łącząc siły, stworzyliśmy dla śląskich przedsiębiorców warunki do rozwoju i sukcesu na międzynarodowej scenie gospodarczej. Zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zrealizowane projekty były współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
konferencja spotkanie spotkanie konferencja konferencja konferencja