Tegoroczna edycja Konursu "Teraz Polska"

Informujemy o trwającym do dnia 31 stycznia br. przyjmowaniu zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”. Jak co roku do udziału w Konkursie zgłosić się mogą polskie firmy oferujące wysokiej jakości produkty i usługi, które mogą stać się wizytówką polskiej gospodarki. Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach:
dla produktów, usług oraz innowacji. Głównymi kryteriami stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość, nowoczesność oraz satysfakcja klientów. Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania. Na Laureatów czeka nagroda w postaci statuetki „Teraz Polska”, wręczanej podczas uroczystej Gali w Filharmonii Narodowej oraz możliwość posługiwania się znakiem „Teraz Polska”, rozpoznawanym przez większość Polaków i kojarzonym z polskim pochodzeniem oraz wysoką jakością produktów i usług.

Szczególnie gorąco i serdecznie zapraszamy do udziału firmy z województwa śląskiego.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

  • przesłać do Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego https://terazpolska.pl/ wypełnioną ankietę rejestracyjną (dostępna na stronie https://konkursterazpolska.pl/rejestracja)
  • następnie do dnia 31 stycznia 2024 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną
  • wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną).

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.

Wypełnioną ankietę weryfikacyjną należy odesłać do Fundacji do dnia 31 stycznia 2024 roku. Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez firmę opłaty weryfikacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona: dla firm produkcyjnych - od ilości osób zatrudnionych, dla firm usługowych - od przychodu netto firmy w roku 2022.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie https://konkursterazpolska.pl