Rozwój ekologii i jego kluczowa rola w zielonej transformacji

ThinkEco, spotkanie Pszczyna Źródło: RIG

Pierwsza ogólnopolska debata „Think Eco! Forum - Czyste powietrze, czysta Polska - mapa drogowa polskiej energetyki”

Rola MŚP w akceleracji ekologicznej transformacji, instrumenty finansowania czystej energii i odnawialnych źródeł energetyki, górnictwo vs. ekonenergia oraz wsparcie przedsiębiorców w budowaniu państwa opartego na zeroemisyjności to główne zagadnienia  z zakresu ochrony środowiska, które stały się przedmiotem debaty podczas konferencji Think Eco! Forum „Czyste powietrze, czysta Polska -  mapa drogowa polskiej energetyki”. Spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, samorządu, reprezentantów świata nauki, kluczowych instytucji finansowych oraz środowiska biznesowego odbyło się  25 czerwca br. w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, współorganizatorami Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Partnerem tego wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Degradacja środowiska naturalnego oraz postępujące zmiany klimatyczne to jedno
z ważniejszych wyzwań współczesnego świata. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, jako wiodąca instytucja samorządu gospodarczego w regionie i w Polsce, rozpoczęła publiczną dyskusję poświęconą możliwości połączenia działań odbudowujących gospodarkę z upowszechnianiem „zielonych technologii”. Uważamy, iż połączenie środowiska przedsiębiorców z przedstawicielami instytucji publicznych, którzy odpowiadają za tematy ekologii w Polsce, może zbudować kierunek działań na kolejne lata
– podkreśla Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Opracowanie wspólnego programu odbudowy gospodarki, który może być również bazą do wprowadzania nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań na szeroką skalę wymaga ścisłego współdziałania środowisk rządowych, samorządowych, instytucji centralnych oraz samych przedsiębiorców.

Transformacja energetyczna Polski to bardzo duże wyzwanie także dla przedsiębiorców. Niezmiennie ważne jest, żeby byli oni przygotowani na nadchodzące zmiany. Należy bez wątpienia szukać złotego środka między szeroko rozumianą ochroną środowiska a interesami gospodarczymi. Rząd podejmuje kroki wspomagających przedsiębiorstwa w zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko jak np. program "Energia Plus". Niestety zdarza się, że w trosce o środowisko tworzy się przepisy w niewielkim stopniu wspierające ekologię, za to będące bardzo dużym obciążeniem biurokratycznym jak rejestr BDO. Dlatego niezmiennie ważny jest dialog między rządem, samorządem a biznesem w tej sprawie – zaznacza Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 Zeroemisyjność i pomoc przedsiębiorców w budowaniu ekologicznej Polski to kluczowy temat wokół którego toczyła się dyskusja przedstawicieli władz centralnych z biznesem. W dialogu udział wzięli zarówno przedsiębiorcy przechodzący transfer ekologiczny: Węglokoks S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która pozyskuje inwestycje o wysokim zaawansowaniu technologicznym, firmy produkujące nowoczesne rozwiązania w trosce o środowisko naturalne: Eko Power Z o.o., EQUO S.A., jak i branża automotive.

- Mówiąc w imieniu firmy Mitsubishi Motors, która bazując na 50 lat doświadczeń z autami elektrycznymi już od 7 lat oferuje model Outlander PHEV - najlepiej sprzedającą się hybrydę typu plug-in na świecie, pragnę podkreślić, że samochody z napędem plug-in hybrid, czyli ładowane z gniazdka, łącząc zalety aut elektrycznych i hybrydowych są obecnie optymalnym rozwiązaniem. Wyróżniają się bowiem bardzo niską emisją CO2, co redukuje problem smogu w miastach, uczą kierowców nawyku ładowania samochodów,  oferują duży zasięg i wpływają na rozwój OZE – właściciele domów z instalacją fotowoltaiczną mogą bowiem takie samochody ładować za darmo. Warto dodać, że Mitsubishi Outlander PHEV, który oferuje także gniazdo do szybkiego ładowania prądem stałym, przyczynia się także do rozwoju sieci stacji ładowania.

Debata odbyła się w formule roundtable, w zabytkowych wnętrzach Muzeum Zamkowego w Pszczynie, mieście, które od lat zmaga się z wysokim zanieczyszczeniem.

Jak podkreślają organizatorzy, konferencja Think Eco! Forum ma wpisać się w obszar publicznej dyskusji oraz wpłynąć na promocję i upowszechnienie rozwiązań ekologicznych, co przyczyni się do wypracowania optymalnych rozwiązań, służących zarówno gospodarce, jak i ochronie środowiska naturalnego.

Podsumowaniem debaty będzie raport i stworzenie rekomendacji dotyczących mapy polskiej energetyki na lata 2020-2023.

Źródło: RIG Katowice

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
ThinkEco, spotkanie Pszczyna ThinkEco, spotkanie Pszczyna