Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2020 roku.

Rok 2020 na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej zakończył się w cieniu pandemii koronawirusa, z wolumenem transakcji sięgającym 9,4 mld euro.
architektura, budynki Fot.pixabay.com

Jest to wynik o jedną trzecią gorszy w porównaniu do 2019 roku, który był jednym z trzech najlepszych w ostatniej dekadzie. Udział Polski w całkowitych obrotach wyniósł 60 % i pomimo spadku wielkości transakcji o jedną czwartą, jest to najlepszy wynik w tej części Europy z całkowitą wartością wynoszącą 5,6 mld euro. Według danych firmy Cushman & Wakefield, na terenie województwa śląskiego pod koniec III kwartału 2020 roku w trakcie realizacji było ok. 350 tys. mkw. powierzchni magazynowej, najwięcej spośród wszystkich rynków regionalnych w Polsce.

Dla polskiego rynku nieruchomości 2020 rok rozpoczął się bardzo pomyślnie, wartość inwestycji w I kwartale wyniosła 1,72 mld euro, jednak dobra passa została przerwana przez pandemię COVID-19, która skutkowała bardziej ostrożnym podejściem inwestorów oraz zmianę ich strategii inwestycyjnych. Ostatecznie całkowity wolumen transakcji był niższy o 25 % w porównaniu z rekordowym 2019 rokiem. Aktywność inwestorów w sektorach nieruchomości biurowych oraz handlowych uległa spowolnieniu. Wartość obrotów w branży nieruchomości handlowych spadła do najniższego poziomu od 10 lat. Sektor logistyczny w 2020 osiągnął jednak niespotykany dotąd, prawie 50 % udział w całkowitej wartości inwestycji.

Województwo śląskie jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem magazynowym w Polsce skupiającym prawie 3,7 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Szacuje się, że w ostatnich 12 miesiącach oddano do użytkowania aż 525 tys. mkw. (21% nowej podaży w Polsce), co jest najlepszym wynikiem aktywności deweloperskiej spośród wszystkich rynków regionalnych w Polsce. Nowoczesne parki magazynowe budowane są przez czołowych polskich i zagranicznych deweloperów takich jak Panattoni Europe, Hillwood, Prologis, Goodman/GLP, SEGRO, DL Invest, MLP Group czy 7R SA i zlokalizowane są przede wszystkich w głównych ośrodkach gospodarczych regionu, w szczególności w takich miastach jak: Gliwice, Sosnowiec, Tychy, Bieruń, Chorzów, Czeladź, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska i Bielsko-Biała. Nowe inwestycje powstają także w Katowicach, Żorach, Zabrzu, Lędzinach oraz Częstochowie dzięki czemu obszar lokalizacji logistycznych województwa śląskiego ciągle  się poszerza. Według danych firmy Cushman & Wakefield, pod koniec III kwartału 2020 roku w trakcie realizacji na terenie województwa śląskiego było ok. 350 tys. mkw. powierzchni magazynowej, najwięcej spośród wszystkich rynków regionalnych w Polsce. Wysoki popyt na tego rodzaju powierzchnię sprawia że aż 75% tych inwestycji zostało zabezpieczonych umowami najmu. Po zakończeniu bieżących inwestycji całkowita podaż na rynku Górnego Śląska przekroczy 4 mln mkw., co powinno nastąpić już na przełomie 2021/2022 roku.

Prognozuje się, iż odbicie na rynku nieruchomości może nastąpić w drugim lub trzecim kwartale 2021 roku. Inwestorzy będą prawdopodobnie koncentrować się na najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Największym powodzeniem będą nadal cieszyć się nieruchomości logistyczne oraz alternatywne (np. mieszkania na wynajem instytucjonalny i centra danych). Przewiduje się również, iż inwestycje w sektorze biurowym będą obejmować najlepsze aktywa oraz obiekty typu value-add. Nie wiadomo jednak jak będą kształtowały się trendy na rynkach najmu. 

Na podstawie:

http://www.outsourcingportal.eu/pl/polska-najaktywniejszym-rynkiem-nieruchomosci-komercyjnych-w-europie-srodkowej-w-2020-r

https://www.terenyinwestycyjne.info/wiadomosci/magazyny-1/2020-r-rokiem-powierzchni-magazynowych

cushmanwakefield.com