Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie - konkurs

Wydłużono termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów do 22 stycznia 2021 r.
nagroda gospodarcza prezydenta miasta Siemianowice Śl.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą – organizowany jest w celu uhonorowania przedsiębiorców, którzy wnoszą znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności Siemianowic Śląskich, przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku oraz promocji miasta poza jego granicami.

 

Nagrody zostaną wręczone w 4 kategoriach:

 • Pracodawca Roku
 • Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany
 • Nowatorskie rozwiązania
 • Firma Roku


Zgłoszeń dokonać może między innymi:

 • Przedsiębiorca działający na terenie Siemianowic Śląskich,
 • Grupa co najmniej 5 mieszkańców Siemianowic Śląskich,
 • Grupa co najmniej 3 radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskie,
 • Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Biuro Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
 • Organizacja pozarządowa działająca na terenie Siemianowic Śląskich,
 • Organizacja przedsiębiorców działająca na terenie Siemianowic Śląskich.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy do 22 stycznia 2021 r.:

 • Złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie w kancelarii podawczej,
 • Wysłać listownie z dopiskiem na kopercie Konkurs „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie”
 • W formie skanu wysłać na adres e-mail: investor@um.siemianowice.pl
Każdy ze zgłaszających może zgłosić nie więcej niż trzy podmioty w każdej z kategorii. Wyniki konkursu, o których zadecyduje kapituła konkursowa składająca się z przedstawicieli biznesu, Urzędu Miasta oraz Rady Miejskiej, zostaną ogłoszone najpóźniej do 27 czerwca br.

Niezbędne do zgłoszenia formularze oraz regulamin konkursu przesyłamy w załączeniu. Więcej informacji znajduje się w artykule. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji – Marta Szaleniec-Michalik tel. 32-760-53-59, Jakub Nowak nr tel. 502-693-575 oraz mailowo: investor@um.siemianowice.pl.


 

Załączniki
1.Formularz Zgłoszeniowy [DOCX 15,8kB]
2.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [DOCX 18,7kB]
3.Lista osób dokonujących zgłoszenia [DOCX 17,4kB]
Regulamin konkursu Nagroda Gospodarcza (2) [PDF 170,2kB]