Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jednym z najlepszych w Polsce

ŚCOIE z prawem do posługiwania się tytułem Certyfikowany Partner PAIH.
logo invest in Silesia

W grudniu bieżącego roku, miał miejsce proces certyfikacji regionalnych centrów obsługi inwestora i eksportera, przeprowadzony przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH). Audytowi podlegały działania podejmowane w latach 2017-2020. Pozytywny wynik upoważnia do otrzymania certyfikatu oraz do posługiwania się tytułem Partnera PAIH.

Miło nam poinformować, że Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera znalazło się w zaszczytnym gronie jednego z trzech najlepszych centrów obsługi w Polsce.

Działania prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspiera ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego.

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.Zapraszamy do współpracy!