Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów

Przemysł dronowy w Polsce – możliwości rozwoju regionu dzięki bezzałogowym statkom powietrznym. Zapraszamy 26 listopada 2020 r.
Zaproszenie na webinar, drony - dni lotnictwa
Spotkanie będzie kontynuacją rozmów i rozważań podjętych podczas pierwszej konferencji z cyklu "Śląskie dni przemysłu lotniczego, kosmicznego i dronów" organizowanej przez Śląski Klaster Lotniczy w listopadzie ubiegłego roku. Jednym z głównych zagadnień omawianych szeroko podczas zeszłorocznej edycji wydarzenia był przemysł dronowy, a w szczególności korzyści i możliwości jakie niesie za sobą zastosowania dronów w przyszłości.

Program

9.00 – 9.30 OTWARCIE KONFERENCJI
Krzysztof Krystowski, Prezes Śląski Klaster Lotniczy, Prezes Związek Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance
Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego

9.30 – 10.30 PANEL I
Uczestnictwo firm lotniczych z Polski, w tym Śląska, w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence. Odbudowa lotnictwa europejskiego po kryzysie COVID19
Zaproszono do dyskusji:
Moderator: Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance
Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Stanisław Wojtera, Prezes Polskie Porty Lotnicze
Jacek Przygoda, Prezes Avio Polska Sp. z o.o.
Bogdan Traczyk, Prezes Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju
Andrzej Papiorek, Właściciel Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek
Marcin Bruske, p.o. Prezes Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz

10.30 – 10.45 PRZERWA KAWOWA

10.45 – 11.45 PANEL II
Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Rozwój sektora na poziomie regionalnym, krajowym i UE
Zaproszono do dyskusji:
Moderator: Jacek Woźniakowski, Dyrektor Departament
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy,
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance
Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD)
Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Leszek Walczak, Prezes Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr. 2 S.A.
Rafał Bednarek, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Marcin Szender, Prezes MSP Inntech Sp. z o.o.

11.45 – 12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00 – 13.00 PANEL III
Współpraca międzysektorowa przemysłu lotniczego – wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Wyzwania digitalizacji i zielonej gospodarki jako główne priorytety UE na lata 2021-2027
Zaproszono do dyskusji:
Moderator: Piotr Kowalski, Wiceprezes Śląski Klaster Lotniczy
dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof WAT, Dziekan Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna
Andrzej Soldaty, Prezes Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Bartłomiej Płonka, Prezes Śląskie Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
Jacek Miketa, Wiceprezes Fundusz Górnośląski SA
Janusz Michałek, Prezes Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.
Piotr Kisiel, Prezes Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/865348-1/

Kanał na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4_gwetvqrRLqPKGbrnvP9A/
Strona wydarzenia: https://2slaskiedni.aerosilesia.eu/#patronate


Załączniki
Program [PDF 2,5MB]