Startuje Anti-COVID offer by Polish Business – cyfrowa platforma MSZ wspierająca polskich przedsiębiorców na zagranicznych rynkach

komputer i maska Pixabay

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło platformę Anti-COVID Offer by Polish Business, mającą na celu wsparcie eksportu polskich produktów, w szczególności innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie.

W zakładce ANTI-COVID Offer zebrane zostały informacje o produktach i rozwiązaniach oferowanych przez polskich przedsiębiorców i naukowców, które mogą okazać się przydatne w walce z  pandemią COVID-19 i w przeciwdziałaniu jej skutkom.

MSZ uruchomiło również na swoim portalu stronę adresowaną do importerów. Są na niej zamieszczane i na bieżąco aktualizowane informacje o obowiązujących w 119 krajach ograniczeniach w eksporcie np. środków ochrony osobistej, włóknin i urządzeń do dekontaminacji. Na stronie uruchomiono również ważną zakładkę dot. logistyki dostaw z przydatnymi informacjami o możliwościach realizacji dostaw do Polski.

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje oferty do zamieszczenia na stronie, poprzez kontakt z MSZ pod adresem: anti-covid.offer@msz.gov.pl

Opracowano na podstawie: https://www.een.org.pl/component/content/article/61237:startuje-anti-covid-offer-business-cyfrowa-platforma-msz-wspierajaca-polskich-przedsiebiorcow-na-zagranicznych-rynkach