Sytuacja w gospodarce regionalnej województwa śląskiego – raport monitorujący.

raport, analiza, tablet, wykresy Pixabay

Z danych o rynku pracy zaczynają ujawniać się negatywne skutki pandemii. Skala zjawisk nie wskazuje jednak na ryzyko załamania struktury gospodarczej regionu. Natomiast świadczy o zatrzymaniu procesów rekrutacyjnych przez przedsiębiorstwa i poszukiwaniu oszczędności w zasobach ludzkich.

Zespół ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach działający przy Centrum Badań i Transferu Wiedzy (CBiTW) i monitorujący sytuację gospodarczą w regionie, prezentuje kolejny raport dotyczący sytuacji w gospodarce regionalnej.


  • Z danych o rynku pracy zaczynają ujawniać się negatywne skutki pandemii. Skala zjawisk nie wskazuje jednak na ryzyko załamania struktury gospodarczej regionu. Natomiast świadczy o zatrzymaniu procesów rekrutacyjnych przez przedsiębiorstwa i poszukiwaniu oszczędności w zasobach ludzkich.

  • W maju br. odnotowano wzrosty produkcji, sprzedaży detalicznej oraz mobilności w regionie.

  • Widoczna jest poprawa nastrojów panujących w gospodarce. Wiele wskazuje na to, iż kumulacja zjawisk negatywnych wystąpiła w marcu i kwietniu br. Jednocześnie część negatywnych efektów może być odroczona w czasie.

  • Wciąż trudne do oszacowania jest to, na ile zamrożenie gospodarki w marcu i kwietniu br. osłabiło potencjał rozwojowy firm w regionie. W tym, czy firmy są gotowe na wygaśnięcie wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych oraz ewentualne kolejne radykalne spowolnienie w związku z możliwą jesienną falą pandemii.

To są główne wnioski z komentarza ekspertów UE Katowice. Pierwszy raport został zaprezentowany podczas inauguracyjnego Posiedzenia Śląskiego Forum Ekspertów – do pobrania.

W najnowszym raporcie odnoszącym się do informacji, które napłynęły w czerwcu br. eksperci zidentyfikowali wrażliwe społecznie i gospodarczo zagadnienia. W toku dalszych prac zespół koncentrował się będzie na zbieraniu danych pozwalających na zobrazowanie występujących trendów lub ewentualnych odchyleń - zgodnie z pierwotnym podejściem mającym na celu pracę z danymi aktualizowanymi co miesiąc, aby możliwa była ocena faktycznego rytmu gospodarki. Zapraszamy do lektury całego opracowania.

W skład zespołu koordynowanego przez dr. Marcina Barona wchodzą: dr hab. Jan Acedański, dr Piotr Dąbrowski, dr Bartłomiej Gabryś, dr Piotr Gibas, dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE, dr Grzegorz Krawczyk oraz dr hab. Robert Wolny, prof. UE. 

Załączniki
Komentar do sytuacji w gospodarce regionalnej_czerwiec2020 [PDF 703,1kB]