Trwa nabór do katalogu produktów i usług eksportowych Made inSilesia

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (ŚCOIE), działające w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, zamierzać wydać katalog pn. Made inSilesia, stanowiący spis produktów eksportowych województwa śląskiego

Szanowni Przedsiębiorcy,

Uprzejmie informujemy, iż Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (ŚCOIE), działające w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, zamierzać wydać katalog pn. Made inSilesia, stanowiący spis produktów eksportowych województwa śląskiego. Katalog ukaże się w wersji drukowanej jak i zostanie opublikowany w formacie pdf na stronie internetowej ŚCOIE.

Opracowanie zostanie przygotowane w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Celem wydawnictwa jest prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Śląskiego jak również promocja firm oraz produktów i usług eksportowych z naszego regionu.

Katalog będzie rozpowszechniany podczas spotkań oraz międzynarodowych wydarzeń takich jak targi, wystawy, konferencje, fora gospodarcze i misje handlowe. Zostanie ponadto przesłany do regionów partnerskich Województwa Śląskiego, do polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych oraz Zagranicznych Biur Handlowych.

Umieszczenie wizytówki firmy w katalogu oraz jej promocja są bezpłatne.

Warunkiem wpisu do katalogu jest rejestracja firmy na terenie województwa śląskiego.

Liczba firm, które mogą być promowane jest ograniczona. O umieszczeniu wizytówki firmy w katalogu decyduje kolejność poprawnie przesyłanych zgłoszeń.

Wizualna forma katalogu tj. rozmieszczenie grafik, tekstów, zdjęć, itp. leży po stronie ŚCOIE. ŚCOIE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przesłanym materiale w szczególności w ramach edycji i korekty tekstu. Ostateczna wersja wizytówki firmy zostanie przesłana do akceptacji osobie wskazanej w Oświadczeniu. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie spowoduje nieuwzględnienie prezentacji firmy w katalogu.

JAK ZAMIEŚCIĆ WIZYTÓWKĘ FIRMY W KATALOGU?

  1. Wypełnienie online FORMULARZA REJESTRACYJNEGO Należy w nim umieścić zredagowaną przez Państwa informację tekstową o firmie, w polskiej i angielskiej wersji językowej.
  2. Wypełnienie OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na umieszczenie wizytówki firmy w katalogu – załącznik nr 1 do instrukcji.
  3. Przygotowanie MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH:

- nadanie każdemu plikowi nazwy firmy,

- zdjęcia (maksymalnie 6 szt.) produktów, siedzib, linii produkcyjnych, zespołów,
w rozdzielczości RGB, 300 dpi, min. 10x15 cm (preferowane A4)

- logo firmy – preferowany zapis w grafice wektorowej, zdjęcia i logo w systemie kolorów CMYK. Informujemy, że w przypadku materiałów fotograficznych istnieje możliwość oznaczenia ich nazwiskiem autora, 

- kod QR z odnośnikiem do strony www.

Oświadczenie oraz materiały graficzne prosimy przesłać na adres mailowy: katalog@slaskie.pl  wpisując w temacie e-maila nazwę firmy.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Prosimy o przesłanie formularza online, oświadczenia oraz materiałów graficznych, w terminie do 22 października br.

 

KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE KATALOGU

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Nr tel.: 32 77 40 612

Adres e-mail: coie@slaskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
Załączniki
OŚWIADCZENIE [DOCX 102,0kB]