Uroczyste otwarcie EEC Online | Zapowiedź EEC 2-4 września 2020 r.

Powitanie Uczestników sierpniowego EEC Online oraz kilka słów o tematyce nadchodzącego, stacjonarnego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który czeka nas już w pierwszych dniach września i odbędzie się na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.
EEC Online
Zakres tematyczny

10.00-10.15
Uroczyste otwarcie EEC Online | Zapowiedź EEC 2-4 września 2020 r.
Powitanie Uczestników sierpniowego EEC Online oraz kilka słów o tematyce nadchodzącego, stacjonarnego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który czeka nas już w pierwszych dniach września i odbędzie się na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.
10.20-11.35
Europa i Zielony Ład
European Green Deal – unijna strategia wzrostu gospodarczego w obliczu nowych wyzwań. Jak realizacja koncepcji
Zielonego Ładu zmieni gospodarkę i życie codzienne. Rewolucja w świecie energii, w produkcji przemysłowej,
mobilności. Rola nowych technologii. Narzędzia, mechanizmy i finansowanie Zielonego Ładu. Europejskie ambicje a
konkurencyjność unijnej gospodarki.
11.45-11.55
Transformacja energetyczna
Europejska energetyka w drodze ku neutralności klimatycznej. Rola sektora energii w zrównoważonej gospodarce.
Trendy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i zielone technologie wyznaczające kierunek transformacji.
12.00-12.30
Finansowanie gospodarki
Finanse i inwestycyjny potencjał Unii Europejskiej w obliczu kryzysu.
Rola państwa, kierunki i możliwości finansowe na etapie odbudowy gospodarki. Potrzeby, możliwości sektora
finansowego, narzędzia i ocena ryzyka. Aktualna kondycja sektora bankowego a bezpieczeństwo całej gospodarki.
Co z finansowaniem innowacji i rozwoju technologicznego?
12.35-12.55
Cyfryzacja
Trendy określające kierunek i obecne tempo digitalizacji gospodarki.
Gospodarka ery cyfrowej: przodujące branże, kluczowe technologie, zarządzanie i efektywność. Ludzie i
kompetencje, wsparcie finansowe i instytucjonalne wobec przyspieszenia cyfrowej transformacji.
13.00-13.15
Zapowiedź European Tech and Start-up Days 2020
Kilka słów o tematyce European Tech and Start-up Days 2020, które odbędzie się 3-4 września 2020 na terenie
Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.
13.30-15.00
Sport w nowej rzeczywistości
Sport w dobie pandemii stoi przed licznymi wyzwaniami. Zarówno małe obiekty sportowe jaki i duże zmagają się z
wieloma trudnościami. Jak wyglądają realia przygotowywania imprez sportowych? Jak organizatorzy radzą sobie z
adaptacją do „nowej normalności”? Jaka jest nowa rzeczywistość sportu?

Rejestracja: https://www.eecpoland.eu/2020/pl/rejestracja,759/

Źródło: EEC
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
W.Kałuża, zaproszenie na EEC Online EEC Online Zaproszenie na EEC Online - goście, paneliści