Wsparcie dla przedsiębiorców - konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki - 1 grudnia 2020 r.
zaproszenie na konferencję

Śląski Pakiet dla Gospodarki to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla firm z regionu, która została zainicjowana przez marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Na wsparcie regionalnej gospodarki przeznaczono łącznie prawie 1,4 mld złotych ze środków unijnych zarządzanych z poziomu województwa. Fundusze te zostały rozdzielone na 5 filarów, w ramach których zostały rozdystrybuowane pomiędzy podmioty ubiegające się o wsparcie:

 • I filar: pożyczki bezzwrotne i płynnościowe,
 • II filar: outplacement i wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy,
 • III filar: wsparcie bezzwrotne – inwestycje w MŚP,
 • IV filar: samorządowe działania wspierające,
 • V filar: wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.

Podsumowanie programu

We wtorek, 1 grudnia 2020 r. w godz. 11:00-13:00 odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Podczas wydarzenia:

 • omówiona zostanie sytuacja gospodarcza regionu w czasie pandemii koronawirusa,
 • przedstawione zostaną działania podjęte przez województwo w ramach każdego z wymienionych wyżej filarów,
 • odbędzie się podsumowanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki i przedstawienie planów województwa na przyszłość.

W konferencji będzie można wziąć udział online poprzez platformę internetową (dla zarejestrowanych uczestników).

Link do rejestracji: https://meeting15.com/pl/join-event/urzad-marszalkowski-wojewodztwa-slaskiego-konferencja-podsumowanie-wdrazania-slaskiego-pakietu-dla-gospodarki-katowice-1122020-godz-11-13/1314

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
zaproszenie na konferencję zaproszenie na konferencję pakiet dla gospodarki-podsumowanie