Zagraniczna Misja Gospodarcza do Brazylii – zapraszamy do udziału!

Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw z województwa śląskiego do udziału w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Brazylii (Kurytyba), w terminie 15-22.04.2023 r.
misja do Brazylii

W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami z Brazylii i pogłębić swoją wiedzę na temat tamtejszego rynku.

Misja jest organizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Dlaczego Brazylia?

Brazylia  jest  największą gospodarką w Ameryce Łacińskiej oraz najatrakcyjniejszym rynkiem Ameryki Południowej, z którym łączą Polskę wieloletnie kontakty handlowe. Kraj szybko się rozwija i należy do najbogatszych na kontynencie. Prognozy rozwoju gospodarki brazylijskiej oraz rosnąca pozycja Brazylii na forum międzynarodowym czynią z tego kraju naturalnego, strategicznego partnera Polski w Ameryce Łacińskiej.

Dla kogo?

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, których profil działalności związany jest z branżami: IT/ICT, zieloną gospodarką oraz rozwiązaniami Smart Cities, wchodzącymi w skład regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego.

Co w ramach Misji?

  • Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej – zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.
  • Spotkania B2B oraz B2G – zagwarantowanie przez organizatora udziału w spotkaniach z potencjalnymi kontrahentami z Brazylii, przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.

 

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w Brazylii oraz instytucjami otoczenia biznesu w Stanie Parana. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest na podstawie „Regulaminu naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej:

Załączniki:

Regulamin-naboru-przedsiebiorstw-na-zagraniczne-misje-gospodarcze

Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu_Formularz-deklaracji-uczestnictwa-w-misji

Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu_Oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis

Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu_Formularz-de-minimis

Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu_Porozumienie

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres: internacjonalizacja@fgsa.pl

Termin składania dokumentów: 6 marca 2023 r. godz. 12.00.

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 7 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

 

Kontakt do organizatora:

Wydział Współpracy Zagranicznej

internacjonalizacja@fgsa.pl

tel. +48 327 233 110

kom. +48 511 000 209