Zapraszamy do zapoznania się z programem Re_Open UK.

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. 

Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Łączna kwota środków, które zostały przeznaczone dla polskich przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR.   Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzającego.

Szczegółowe informacje https://reopen.biz/

Zapraszamy również na webinary z ekspertami, informacje dostępne na stronie: https://reopen.biz/webinar-z-ekspertami-programu-re_open-uk-23-09-2022/

23.09.2022- https://forms.office.com/r/gurJCw0u1A

30.09.2022- https://forms.office.com/r/cU14UfT4xz

email: info@reopen.biz