Najlepsze startupy wyróżnione nagrodą marszałka

Nagrody wręczono podczas gali konkursu „Start-up Challenge” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W konkursie zmierzyli się autorzy najciekawszych polskich startupów. W uroczystej gali wziął udział wicemarszałek Wojciech Kałuża.

czek i wyróżnienie Fot. T. Żak

„Innowacyjne firmy są przyszłością naszej gospodarki. Chcemy wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań i produktów, tworzyć im odpowiednie warunki dla dalszego rozwoju. Województwo Śląskie od lat kojarzone jest z przemysłem i chociaż stopniowo odchodzimy od przemysłu ciężkiego, to chcemy zastąpić go przemysłem kreatywnym i nowoczesnym technologicznie” – tłumaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Zwycięzców wyłoniono w sześciu kategoriach. Laureaci otrzymali tytuł „Start-up Challenge Winner”. Poznaliśmy również trzy zwycięskie startupy, którym przyznano granty finansowe ufundowane przez marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego wraz ze wsparciem Śląskiego Funduszu Rozwoju.

Pierwszy grant w wysokości 20 tys. zł trafił do firmy Biotts.

Dwa wyróżnienia pieniężne w wysokości 15 tys. zł otrzymały firmy GamehagHolo4labs.

Wyróżnione startupy wpisują się ze swoimi rozwiązaniami w regionalne inteligentne specjalizacje regionu.

Konkurs na najlepsze startupy jest okazją do zaprezentowania najciekawszych, innowacyjnych rozwiązań i stwarza obiecującym młodym przedsiębiorcom możliwość nawiązania współpracy z inwestorami, wszechstronnego rozwoju i promocji swoich rozwiązań.

W tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge złożono blisko 250 aplikacji. Wśród najlepszych pomysłów znalazły się m.in. aplikacja do zarządzania terminami przydatności do spożycia produktów, edukacyjny ekosystem druku 3D, rozwiązanie do tworzenia cząsteczek, które wiążą się selektywnie w jądrach komórek rakowych i mogą służyć jako transportery leków, system umożliwiający leczenie astmy i POChP, oparty na grach sterowanych oddechem czy abonament na opiekę medyczną zwierząt.

W finale konkursu znalazło się najlepszych 18 startupów.  Spośród nich jury konkursu przyznało tytuł „Start-up Challenge Winner” następującym firmom:

Biotts - jury doceniło innowacyjność projektu tak przydatnego społeczeństwu na dynamicznie rozwijającym się rynku. Solidnie opracowany model biznesowy, gotowość technologiczną oraz kompetencje zespołu.

Gamehag - jury doceniło duży potencjał platformy dla graczy, skalowalność projektu, pogłębioną analizę rynku oraz dobrze sprecyzowane cele biznesowe.

NataLab - jury wyróżniło tę koncepcję za przełomowość rozwiązania, doskonale wpisującą się w prośrodowiskowe tendencje oraz trafną analizę potrzeb społeczności lokalnych.

Progresja Space - jury wyróżniło start-up za ciekawy pomysł na rozwój biznesu z Polski na globalną skalę w sektorze kosmicznym. Popularność satelitów stwarza szanse na biznesowy sukces przedsięwzięcia.

ICsec SA - jury doceniło rozwiązanie za unikatowość technologii przeciwdziałania coraz powszechniejszym cyberatakom. Zapobieganie im jest największym wyzwaniem w dobie cyfryzacji.

KPMP - jury wyróżniło ich za dostrzeżenie nieoczywistej luki rynkowej w branży budownictwa drogowego oraz uniwersalność i prostota pomysłu. 

 

 

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
czek i wyróżnienie czek i wyróżnienie czek i wyróżnienie czek i wyróżnienie czek i wyróżnienie