Śląski Klaster Internetu Rzeczy tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne wspomagające m.in.: cyfryzację i robotyzacje MŚP.

Internet Rzeczy jest z jednej strony jedynym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów technologii, a przez to nowoczesnej gospodarki, ale z drugiej stanowi ogromne wyzwanie w kontekście zabezpieczenia inteligentnych systemów, które wkraczają już we wszystkie obszary naszego życia.

logo sinotaic

Jednym z priorytetów działań Klastra (Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy – Sinotaic) jest wyposażenie rozwijanych rozwiązań w najnowocześniejsze systemy cyberbezpieczeństwa. Przy tworzeniu systemów powstających w ramach współpracy wewnątrz Klastra wyznacznikiem jest koncepcja „security by design”, według której komponenty cyberbezpieczeństwa są uwzględniane już na etapie projektowania systemu.

Wśród członków Klastra (Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy – Sinotaic) są firmy zajmujące się tworzeniem rozwiązań cyberbezpieczeństwa dla IoT (Cyberus Labs) oraz instytuty prowadzące na tym polu prace badawcze i certyfikujące (ITI EMAG – ŁUKASIEWICZ).

Klaster (Śląski Klaster Internetu Rzeczy – Sinotaic)  ma w swoim portfolio rozwiązania technologiczne eliminujące cały szereg cyber zagrożeń dla sieci IoT i oferujące bezhasłowe uwierzytelnienie na linii Człowiek-Maszyna, Maszyna-Maszyna oraz algorytm szyfrowania specjalnie zaprojektowany dla inteligentnych urządzeń.

Powstające w ramach współpracy Klastra (Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy – Sinotaic) rozwiązania technologiczne dla systemów IoT w takich obszarach jak: Przemysł 4.0, Inteligentne Budynki, Nowoczesna Energia, Automotive, wyposażane są w komponenty cyberbezpieczeństwa zabezpieczające użytkowników, urządzenia i dane.

Śląski Klaster Internetu Rzeczy działa pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zrzesza m.in.: innowacyjne śląskie firmy posiadające szerokie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań w inteligentnych przemysłach, a także jednostki z obszaru nauki (Politechnika Śląska, SPIN-US), instytuty badawcze (EMAG, Bosmal), oraz organizacje biznesowe (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach).