Współpraca buduje rozwój

Stephan Holthoff-Pförtner, minister do spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii z wizytą w województwie śląskim.
wizyta ministra, 4 osoby, biblioteka Wizyta dra Stephana Holthoffa-Pförtnera, Ministra do spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii. fot. Tomasz Żak / UMWS
Wizyta jest efektem bardzo dobrej współpracy obu regionów.

W pierwszym dniu wizyty niemieckiej delegacji z ministrem Holthoffem-Pförtnerem i Hansem Jörgiem Neumannem, konsulem generalnym RFN we Wrocławiu na czele,goście odwiedzili zamek w Starych Tarnowicach. W spotkaniu z gośćmi z Niemiec uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, a takżeprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok i radna Sejmiku, Maria Materla.

„Współpraca województwa śląskiego i Nadrenii Północnej-Westfalii przebiega bardzo dobrze i pokazuje, że podobne doświadczenia historyczne, tradycje przemysłowe i wizje rozwoju łączą oba regiony. Chcemy czerpać ze swoich doświadczeń i uczyć się od siebie nawzajem, szczególnie, że spójna dla nas jest choćby perspektywa transformacji regionu. To najlepsza droga do współpracy na wielu płaszczyznach, do zbudowania międzynarodowych relacji opartych na szacunku, przyjaźni i wspólnych projektach, które łączą mieszkańców naszych regionów” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Wizyta ministra Holthoffa-Pförtnera w województwie śląskim jest podziękowaniem za dotychczasową 20-letnią współpracę obu regionów i jej ciągły rozwój. Obie strony deklarują chęć kontynuowania dotychczasowych relacji.

Nadrenia Północna-Westfalia to jedyny region Republiki Federalnej Niemiec, z którym Województwo Śląskie posiada formalną współpracę. Umowa partnerska została podpisana 1 września 2000 roku w Katowicach. 14 listopada 2008 r. podpisano Wspólne Oświadczenie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim, a Krajem Nadrenią Północną-Westfalią, które zostało przedłużone o kolejne 5 lat w 2013 roku. Umowa obowiązywała do 2018 roku. Współpraca z Nadrenią Północną-Westfalią jest realizowana w układzie dwustronnym i trójstronnym (jako współpraca Regionalnego Trójkąta Weimarskiego razem z francuskim regionem Hauts-de-France). Obecnie trwają pracę nad stworzeniem nowej umowy o współpracy obu regionów.

Warto przypomnieć, że marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciecha Kałuża w czerwcu 2019 roku uczestniczyli w spotkaniu w Dusseldorfie, któregotematem była wymiana poglądów w zakresie polityki węglowej i udział regionów w platformie węglowej Unii Europejskiej. Przedstawiciele Zarządu rozmawiali wówczas z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Arminem Laschetem.

Oba regiony współpracują także w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, czyli porozumienia Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Nord-Pas-de-Calais (obecnie wchodzącego w skład regionu Hauts-de-France). W przyszłym roku ma miejsce 30. rocznica powstania Trójkąta Weimarskiego oraz 20. rocznica Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Na podstawie umowy corocznie, naprzemiennie w każdym z regionów jest organizowany jeden z trzech projektów: Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, projekt Kulturatrium oraz spotkania ekspertów w formie konferencji.

Źródło: www.slaskie.pl