Delegowanie pracowników za granicę oraz zatrudnianie cudzoziemców w świetle najnowszych zmian

Zapraszamy na warsztaty eksportowe!
warszataty eksportowe

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego - eksporterów, które odbędą się 29 marca 2023 r. w Biurowcu Łętowski Consulting przy ul. Staszica 20 w Jaworznie.

 

Tematyka warsztatów: 

„DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ ORAZ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN”


Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

  • regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do krajów UE - ostatnie zmiany
  • modele świadczenia usług transgranicznych 
  • zasady delegowania pracowników do krajów spoza UE
  • podstawy legalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

Zapraszamy do zapisów poprzez wypełnienie formularza znajdującego się tutaj. 

Projekt „Inter Silesia – internacjonalizacja sektora MŚP” finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP).