RYNKI NIEMIECKOJĘZYCZNE - skuteczna strategia eksportowa, z uwzględnieniem aspektów formalno-prawnych z elementami różnic kulturowych

Zapraszamy na warsztaty eksportowe!
warsztaty - Rynki niemieckie

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, planujących działalność eksportową oraz eksporterów, które odbędą się 28 marca 2023 r. w Biurowcu Łętowski Consulting przy ul. Staszica 20 w Jaworznie.

 

Tematyka warsztatów: „RYNKI NIEMIECKOJĘZYCZNE - skuteczna strategia eksportowa, z uwzględnieniem aspektów formalno-prawnych z elementami różnic kulturowych”


Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

  • formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech
  • techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzia marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy
  • sposoby weryfikacji kontrahentów w Niemczech

Zapraszamy do zapisów poprzez wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

Projekt „Inter Silesia – internacjonalizacja sektora MŚP” finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP).