Jak wejść na rynki zagraniczne? - spotkanie z eksportem

Zapraszamy na spotkanie informacyjne!
spotkanie informacyjne

Czy moja firma jest gotowa na eksport ? Jakimi zasobami trzeba dysponować, żeby wejść na rynki zagraniczne ? Jaka wiedza na temat eksportu jest potrzebna ? Na te i inne pytania poznasz odpowiedź już 28 marca w Sosnowcu, podczas spotkania informacyjnego „Śniadanie z eksportem”.

Gdzie?
W Zagłębiowskim Parku Sportowym w Sosnowcu, przy ul. M.Zaruskiego 2 .
Kiedy?
28 marca b.r, godz. 10.00
Jak się zapisać?
Wypełnij formularz znajdujący się pod linkiem (https://app.evenea.pl/event/spotkanieeksport/)

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.