INFOSHARE 24-25 maja 2023 w Gdańsku

Największa konferencja technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej
Weź udział w Infoshare 2023 z Województwem Śląskim. Już wkrótce ukaże się nabór mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które będą miały okazję zgłosić chęć uczestnictwa. Istnieje wiele dobrych powodów, aby dołączyć do nas w maju. Działania obejmować będą m.in.:

- organizację uczestnictwa przedsiębiorstwa w wydarzeniu
- uczestnictwo przedsiębiorstw w wybranych panelach dyskusyjnych
- udział przedsiębiorstwa w stoisku regionalnym jako podwystawca
- udział przedsiębiorstwa w spotkaniach biznesowych
- bilety wstępu na wydarzenie: Executive
Już wkrótce organizowany będzie nabór firm (MŚP mające siedzibę lub oddział na terenie woj. śląskiego) chcących wziąć udział w przedmiotowym wydarzeniu – proszę śledzić naszą stronę https://invest-in-silesia.pl/ oraz media społecznościowe Województwo Śląskie organizuje stoisko podczas INFOSHARE 2023, które odbędzie się w dniach 24-25 maja 2023 r. w Gdańsku. Zainteresowane firmy zapraszamy do udziału w naborze.
INFOSHARE 2023 jest wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym. Udział w konferencji będzie okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi z całego świata.
INFOSHARE to:
✔największa konferencja technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej.
✔interdyscyplinarne wydarzenie dedykowane między innymi developerom, startupom, inwestorom, kadrze zarządzającej
✔świetna okazja do poszerzenia swojej sieci biznesowej
✔miejsce wymiany wiedzy i inspiracji
✔miejsce do pokazania swojego startupu podczas Startup Contest, międzynarodowego konkursu dla młodych startupów

Stoisko Województwa Śląskiego daje Przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług.
W ramach wydarzenia Województwo Śląskie zapewnia wybranym przedsiębiorcom wspólne stoisko o powierzchni 92 m2 składające się z dedykowanych stanowisk dla każdego wybranego przedsiębiorstwa, wstęp na konferencję, transport drogowy z Katowic do Gdańska i z powrotem oraz zakwaterowanie na miejscu. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 8 firm - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym startupy z województwa śląskiego. Dofinansowany jest udział dwóch przedstawicieli przedsiębiorstwa.
Szczegóły wydarzenia na stronie:
http://infoshare.pl

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Szczegółowych informacji o udziale w wydarzeniu udzielają:
Elżbieta Kandzia tel. 32 77 44 506, elzbieta.kandzia@slaskie.pl
Agnieszka Czyrnek-Ustupska, tel. 32 77 44 507, agnieszka.czyrnek-ustupska@slaskie.pl