Ogłoszenie wyników naboru na targi MSV w Brnie

Wsparcie otrzyma 8 firm.
napis w języku czeskim - nazwa targów i data czyli 10 do 13 października 2023 roku oraz logo targów MSV Brno

W wyniku przeprowadzonego naboru na Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV w Brnie (Republika Czeska) w dniach 10-13 października 2023 r. podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia następującym przedsiębiorstwom:

  1. AmiSter Sp. z o.o. Sp. k.
  2. EnergoEl Sp. z o.o.
  3. Home Star Sp. z o.o.
  4. Multivalve Sp. z o.o;
  5. PHU Technomex Sp. z o.o.
  6. PPHU IZI-PROJEKT
  7. PPHU MARTECH-PLUS Sp. z o.o.
  8. PEDMO S.A.

 

Wsparcie zostało przyznane w związku z naborem ogłoszonym 07.08.2023 r. przez Województwo Śląskie: https://invest-in-silesia.pl/content/przedluzenie-naboru-firm-na-targi-msv-w-brnie

Szczegółowych informacji o udziale w targach udzielają:
- Mariusz Świąder, tel. 32 77 44 505 i 501 406 956, e-mail: mswiader@slaskie.pl
- Maciej Wontor, tel. 32 77 44 505 i 514 780 130, e-mail: mwontor@slaskie.pl 


Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.