Wyniki naboru przedsiębiorstw na targi EXPO REAL 2023

W wyniku przeprowadzonego naboru na Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL, które odbędą się w dniach 4-6 października 2023r., podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia następującym przedsiębiorstwom:
logo Expo Real - czarny napis na białym i czerwonym tle
1. 3D Estate Sp. z o.o.
2. Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o.o.
3. ArchiTube Sp. z o.o.

Wsparcie zostało przyznane w związku z naborem ogłoszonym 11 lipca 2023 r. przez Województwo Śląskie https://invest-in-silesia.pl/content/nabor-firm-na-targi-expo-real-2023?q=nab%C3%B3r%20expo%20real

Szczegółowych informacji o udziale w wydarzeniu udzielają:

Aleksandra Lisowska , mail: alisowska@slaskie.pl , tel. 32 77 44 516

Michał Zeman, mail: michal.zeman@slaskie.pl , tel. 32 77 44 511

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego