Powstanie Jaworznicki Obszar Gospodarczy

Miasto Jaworzno oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) podpisały porozumienie w sprawie utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG).

drogi oraz zielone tereny Fot. UM WSL

Porozumienie to jest kolejnym krokiem prowadzącym do przygotowania terenów inwestycyjnych w mieście. JOG ma zajmować powierzchnię ok. 300 ha i ma powstać na płaszczyźnie obowiązującej już specustawy. Zgodnie z porozumieniem Miasto Jaworzno zadeklarowało gotowość przeprowadzenia sprawnej zamiany nieruchomości z Lasami Państwowymi, objęcia terenu nowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz do rozpoczęcia procedury zmierzającej do sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze zamiany. KSSE natomiast zobowiązała się do przygotowania terenów pod kątem zaawansowanych technologicznie inwestycji, jak i zakupu części nieruchomości.

W ramach obszaru mają być realizowane zaawansowane technologicznie projekty związane z branżami elektromobilności, technologii wodorowych oraz sektora motoryzacyjnego. Jedną ze strategicznych inwestycji będzie planowana fabryka polskich samochodów elektrycznych IZERA  spółki ElectroMobility Poland S.A. Na tę inwestycję została wydana przez KSSE decyzja o wsparciu.

Również inne miasta z województwa śląskiego aktywnie współpracują z KSSE. Strefa jest partnerem Siemianowic Śląskich w sprzedaży nowych terenów inwestycyjnych, które są promowane pod nazwą Strefa 333. Porozumienie o współpracy w zakresie aktywizacji terenów gospodarczych zostało również zawarte przez KSSE z Miastem Bielsko-Biała. Województwo Śląskie, KSSE oraz miasto Świętochłowice współdziałają także w zakresie aktywizacji terenów inwestycyjnych, szkolnictwa zawodowego oraz obsługi inwestora.

 

Na podstawie:

 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6917/w_ksse_podpisano_porozumienie_ws_utworzenia_jaworznickiego_obszaru_gospodarczego.html

https://dziennikzachodni.pl/jaworzno-powstanie-jaworznicki-obszar-gospodarczy-w-katowickiej-specjalnej-strefie-ekonomicznej-podpisano-porozumienie/ar/c1-15911819

https://jaworzno.naszemiasto.pl/powstanie-jaworznicki-obszar-gospodarczy-w-katowickiej/ar/c1-8554873

https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/powstanie-jaworznicki-obszar-gospodarczy-porozumienie-z-ksse-podpisane,329934.html

https://www.slaskie.pl/content/porozumienie-dla-swietochlowic

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/gospodarka/ksse-oficjalny-partnerem-w-sprzedazy-terenow-inwestycyjnych-rusza-projekt-strefa-333.17851/

https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,ksse-i-bielsko-biala-lacza-sily-wspolpraca-dotyczy-wielu-tematow,wia5-2-3195.html