Targi Middle East Energy 2022 w Dubaju

Zaproszenie do udziału w naborze na targi.
 Middle East Energy Middle East Energy

Województwo Śląskie organizuje stoisko regionalne Województwa Śląskiego na targach energetycznych Middle East Energy, które odbędą się w dniach 7-9 marca 2022 r., w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Targi Middle East Energy to jedno z najważniejszych miejsc spotkań globalnej społeczności związanej z energetyką. Udział w targach jest okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi z całego świata oraz bezpośredniej oceny własnych możliwości biznesowych na światowym rynku.

Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów lub usług, którymi mogą być zainteresowani potencjalni partnerzy handlowi. Województwo zapewnia w pełni wyposażone stoisko z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, przelot oraz zakwaterowanie na miejscu. Warunkiem udziału przedstawiciela przedsiębiorstwa w misji jest dobra znajomość języka angielskiego. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 6 przedsiębiorstw. Dopuszczony jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”.

W przypadku chęci udziału na targach Middle East Energy (7-9 marca 2022 r.) przedsiębiorstwa składają wypełniony komplet dokumentów znajdujących się w załączeniu.

Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl. Termin przesyłania dokumentów: 21 stycznia 2022 r. (piątek) - decyduje data wpływu do Urzędu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Szczegółowych informacji o udziale targach udziela:

Mariusz Świąder, mariusz.swiader@slaskie.pl tel.  tel. 32 77 40 623, 32 77 40 605. 

Zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy i udziału w naborze.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Załączniki
Regulamin naboru przedsiębiorstw na targi [PDF 355,3kB]
Formularz udziału w targach POZA EOG [DOCX 258,0kB]
Oświadczenie de minimis [DOCX 80,9kB]
wzór umowy [PDF 353,8kB]