Wyniki naboru przedsiębiorstw na targi medyczne MEDICA w Düsseldorf !!!

Wyniki naboru przedsiębiorstw na targi Medica_2023 w Düsseldorfie.

W wyniku przeprowadzonego naboru na targi medyczne MEDICA-TradeFair, które odbędą się w dniach 13-16 listopada 2023 r., podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia następującym przedsiębiorstwom:

3. Inventmed Sp. z o.o. Laserobaria 2.0_S
6. Mustaf Medical s.c.

Wsparcie zostało przyznane w związku z naborem ogłoszonym 20 września 2023 r. przez Województwo Śląskie https://invest-in-silesia.pl/.../nabor-na-targi-medyczne...

Szczegółowych informacji udzielają:

Agnieszka Czyrnek-Ustupska; mail: agnieszka.czyrnek-ustupska@slaskie.pl, tel.  (032) 77 44 507

Jarosław Żamojda; mail: jaroslaw.zamojda@slaskie.pl, tel.  (032) 77 44 506

Gratulujemy wybranym firmom, zapraszamy do współpracy i udziału w wydarzeniu.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego