X edycja konkursu „Grunt na medal” rozstrzygnięta!

Wręcznie nagrody, scena, ludzie
4 października br. w Warszawie, w trakcie IV edycji wydarzenia PAIH Forum Biznesu odbyło się wręczenie nagród laureatom X edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”. Konkurs został zorganizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) oraz Marszałków Województw.

W województwie śląskim, spośród zgłoszonych 11 terenów z 8 gmin, do finałowego etapu dostały się tereny (kolejność alfabetyczna z numerami ofert w Generatorze Ofert PAIH https://baza.paih.gov.pl/):
- Bieruń – dwa tereny w Bieruniu Starym (oferta nr ID 24-506 oraz nr ID 24-510);
- Częstochowa – Skorki I (oferta nr ID 24-495);
- Jasienica – Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna (oferta nr ID 24-383).

Niezmiernie miło ogłosić nam, że tegorocznym zwycięzcą X edycji konkursu został teren Skorki w Częstochowie. Nagrodę odebrał Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowa.

Należy wspomnieć, że w tym roku finaliści z województwa śląskiego prezentowali niezwykle wysoki i bardzo zbliżony poziom, a o ostatecznym zwycięstwie Miasta Częstochowa zadecydowały pojedyncze punkty. Wszystkie zgłoszenia są przykładem tego, jak ważne jest dobre przygotowanie oferty inwestycyjnej i profesjonalna obsługa potencjalnego inwestora.

Nagrody w X Ogólnopolskim Konkursie Grunt na Medal 2023 wręczyli Grzegorz Oszast, Członek Zarządu PAIH oraz Mirosław Odziemczyk, Pełnomocnik Zarządu PAIH ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.
Łącznie do udziału w konkursie zgłoszono 128 terenów inwestycyjnych ze 104 gmin z całego kraju.

Konkurs „Grunt na Medal”, odbywa się cyklicznie, co dwa lata. W każdym z 16 województw nagrodzony zostaje jeden teren. Zwycięzcy otrzymują prestiżowy certyfikat oraz mogą wykorzystywać logo konkursu w materiałach promocyjnych.

Nagrodzone tereny są również promowane oraz prezentowane potencjalnym inwestorom przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. oraz Centra Obsługi Inwestora zlokalizowane w całej Polsce. Bardzo ważne znaczenie ma również walor edukacyjny konkursu, bowiem uczestnictwo w nim sprzyja doskonaleniu umiejętności obsługi inwestorów oraz przygotowywania profesjonalnej oferty inwestycyjnej.

Wszystkim Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Wręcznie nagrody, scena, ludzie Wręcznie nagrody, scena, ludzie Wręcznie nagrody, scena, ludzie