Koronawirus: Europejski Fundusz Inwestycyjny i Komisja Europejska uruchamiają nowe środki wspierające przedsiębiorców

Koronawirus: EFI i Komisja Europejska uruchamiają nowe środki wspierające mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa społeczne w ramach instrumentu gwarancji EaSI o wartości 400 mln EUR

Europejski Fundusz Inwestycyjny i Komisja Europejska uruchamiają nowe środki wsparcia walki ze skutkami COVID-19 w ramach instrumentu gwarancyjnego EaSI (EaSI – Employment and Social Innovation). Celem jest zwiększenie dostępu do finansowania dla mikropożyczkobiorców, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych.

Nowe środki będą wspierać mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa społeczne, a także indywidualnych mikrokredytobiorców dotkniętych społeczno-gospodarczymi konsekwencjami pandemii koronawirusa.

Celem nowych środków dotyczących COVID-19 jest dalsze zachęcanie pośredników finansowych do pożyczania pieniędzy małym firmom, złagodzenie nagłego wzrostu postrzeganego ryzyka wywołanego pandemią koronawirusa oraz złagodzenie ograniczeń w zakresie kapitału obrotowego i płynności beneficjentów końcowych objętych programem EaSI .

Kluczowe cechy tych nowych środków obejmują większe pokrycie ryzyka, rozszerzenie niektórych parametrów - takich jak zwiększenie maksymalnej ekspozycji dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych, oraz bardziej elastyczne warunki.

Nowe funkcje będą dostępne dla pośredników finansowych, którzy mogą potencjalnie służyć tysiącom przedsiębiorstw korzystających z gwarancji w ramach instrumentu gwarancyjnego EaSI.

Do tej pory gwarancje udzielone przez EFI pośrednikom finansowym działającym w obszarze mikro- i finansów społecznych odblokowały ok. 1,4 mld EUR finansowania, umożliwiając ponad 85 000 mikro i społecznych przedsiębiorstw w całej Europie dostęp do finansowania.

Pośrednicy finansowi z istniejącymi umowami EFI w ramach gwarancji EaSI będą mogli uzyskać dostęp do nowych warunków gwarancji na swój wniosek.

Mikrokredytobiorcy, mikro i przedsiębiorstwa społeczne będą mogli składać wnioski bezpośrednio do swoich lokalnych banków i pożyczkodawców uczestniczących w programie, których lista będzie dostępna na stronie http://www.access2finance.eu/

Zainteresowane podmioty proszone są o zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami w dokumentach opublikowanych na stronie internetowej EFI.
https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-guarantee-instrument/index.htm
Dodatkowe informacje (w języku angielskim) na stronie https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9743&furtherNews=yes