Sytuacja w gospodarce regionalnej województwa śląskiego wrzesień 2020 – raport monitorujący

Dane publikowane we wrześniu br. pokazują dość wyraźnie, że gospodarka – głównie przedsiębiorcy – niejako oswoiła się z nową sytuacją.
analizy, wykres, laptop pixabay.com
Gospodarka w regionie z wolna otrząsa się z pandemicznego szoku, jednak liczne symptomy wskazują na sytuację gospodarczą, która nosi znamiona kryzysu.


Przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają koniunkturę gospodarczą. Niemniej należy mieć na uwadze, że poziom ocen jest ciągle istotnie niższy od średniej długookresowej za ostatnie 7 lat.


Optymistyczne nastroje bazują na odbiciu, jakie nastąpiło po odmrożeniu gospodarki. Natomiast jesteśmy świadkami nieuchronnego wprowadzania nowych restrykcji dotykających gospodarkę. Mając na uwadze rosnącą lawinowo liczbę nowych przypadków zakażeń koronawirusem, pytanie o ponowne zamknięcie gospodarki jest w istocie pytaniem o jego zakres i harmonogram wprowadzania.


W sierpniu br. ponownie nieznacznie wzrosło zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. Nie jest to jednak pełny obraz rynku pracy, ponieważ zmiany zatrudnienia w innych podmiotach nie są monitorowane z taką dokładnością.


Stopa bezrobocia wzrosła z 4,7% w lipcu br. do 4,8% w sierpniu br. W sierpniu wyrejestrowano ze zbioru bezrobotnych mniej osób niż w miesiącu poprzednim. Poziom bezrobocia jest silnie zróżnicowany w układzie powiatowym.


Na chwilę obecną spadek zatrudnienia, jaki miał miejsce w ostatnich miesiącach, nie jest dramatyczną zmianą ani w odniesieniu do potencjału województwa śląskiego ani wobec parametrów rynku pracy sprzed kilku lat. Jeśli jednak nagle ujawni się znaczna pula osób pozbawionych pracy lub masowo zaczną upadać małe działalności gospodarcze, które póki co utrzymywane są by zagwarantować trwałość wsparcia otrzymanego z tarcz antykryzysowych, a do tego przyspieszą procesy likwidacyjne w górnictwie, skumulowane efekty negatywne mogą być zatrważające.


Nadal wyraźnie widoczne są straty w gospodarce spowodowane wiosenną falą pandemii. Całkowita produkcja sprzedana przemysłu w okresie od stycznia do sierpnia była o 14,1% niższa niż w ubiegłym roku, przy czym znaczący spadek zanotowano w górnictwie i wydobywaniu.


Niepokojące sygnały zaczynają płynąć z branży budowlano-montażowej, która do tej pory wydawała się być najbardziej odporną na wahania wywołane pandemią. Branża ta bardzo intensywnie wykorzystywała wsparcie z tarcz antykryzysowych – co dawało napęd bieżącej działalności – jednak teraz być może natrafiła na lukę popytową.


Średni przyrost płac nie nadąża za inflacją. Ponieważ ceny w regionie mają tendencje do poziomów ponad średnią krajową, oznacza to dodatkowe efektywne zubożenie portfeli mieszkańców województwa. W tych warunkach wielkość sprzedaży detalicznej w sierpniu br. nieomalże nie zmieniła się względem lipca.Źródło: Materiał opracowano w wyniku współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarze zostały sformułowane przez zespół ekspercki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w składzie: dr hab. Jan Acedański, dr Marcin Baron (koordynator), dr Piotr Dąbrowski, dr Bartłomiej Gabryś, dr Piotr Gibas, dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE, dr Grzegorz Krawczyk, dr hab. Robert Wolny, prof. UE. W dokumencie przedstawiono poglądy autorów i nie powinien on być traktowany jako stanowisko żadnej z wymienianych w tekście instytucji. W przypadku cytowania, prosimy o zamieszczenie stosownej informacji o pochodzeniu komentarza, co najmniej z odwołaniem do nazwy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym (Marek Kiczka, rzecznik@ue.katowice.pl) lub koordynatorem zespołu eksperckiego (dr Marcin Baron, marcin.baron@ue.katowice.pl). Archiwalne wydania komentarzy dostępne są na stronie www.ue.katowice.pl/komentarze. © Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice.
Załączniki
Raport [PDF 256,2kB]