Piekary Śląskie - 50,3883 ha

50.2705265
19.061733499999946

Basic info

Address ul. Roździeńskiego
City Piekary Sląskie
Audit Yes
Public-Private Partnership No
Additional Information

 

obszar wymaga prac rekultywacyjnych i niwelacyjnych!

Przeszkody podziemne i nadziemne występują! - ground and underground obstacles - tak/yes:

wzdłuż wschodniej i północnej granicy obszaru linia energetyczna- energy line;

niewielkie zbiorniki wód opadowych, zadrzewienia i zakrzewienia we wschodnim obszarze znaczne różnice wysokości

(skarpy, nasypy, hałdy) - embankments, mounds, trees etc.

Area of ​​the property

Available space 50.3883 [ha] - (maximum in one-piece)
Shape of the plot Other shape
Possibility for expansion

TAK/yes - do pow. ok 80 ha - up to ca.80 ha.

Property information

The current zoning plan Yes
Allocation in the the zoning plan

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego  -Valid zoning plan -znaczna część – TAK,.obszar północny - NIE - tzn. z całosci terenu ok. 33,8721 ha jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP):

 

PU – tereny przemysłowo - usługowe

 

P – tereny produkcyjno - usługowe

 

KDD – tereny publicznych dróg dojazdowych

 

KDW – tereny dróg wewnętrznych

obszar północny w SUiKZP – tereny przemysłowo - usługowe

Spatial Development Plan

 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego  -Valid zoning plan -znaczna część – TAK,.obszar północny - NIE - tzn. z całosci terenu ok. 33,8721 ha jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP):

PU – tereny przemysłowo - usługowe

P – tereny produkcyjno - usługowe

KDD – tereny publicznych dróg dojazdowych

KDW – tereny dróg wewnętrznych

obszar północny w SUiKZP – tereny przemysłowo - usługowe

Characteristics of the plot

The area of land 50.3883 [ha]
(Deagriculturalisated) No
(Deforested) No
Differences in land level  [m]
Current usage

part of the area is in agricultural use

Pollution of surface water and groundwater No
Geological research No
Risk of flooding or landslides No
Underground obstacles Yes
Obstructions on the surface Yes
Ecological restrictions No
Buildings and other constructions on site No

Transport connections

Access road to the plot (type) asfalt
Access road to the area (width) 7 [m]
Highway A1 - 7 km, DK 94 - 0,8 km
Highway (Distance) [km] 7 [km]
Sea and river ports Gliwice, 27 km
Railway Bytom
Railway (Distance) 5.5 [km]
Siding Piekary Śląskie
The nearest international airport Katowice-Pyrzowice
The nearest international airport (Distance) 24 [km]

Existing infrastructure

Electricity Yes
Gas in the area No
Connection distance (gas) 200 [m]
Water supply No
intended social No
for industrial purposes No
Connection distance (water) 200 [m]
Sewage system No
Connection distance (sewege) 200 [m]
Treatment plant or in the immediate vicinity No
The telephone line No
Connection distance (the telephone line) 200 [m]

PDF files attached to the offer

Photos attached to the offer

Contact

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

View on map