Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP)

Nagroda Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP)

Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający regiony UE wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Regiony, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP).

W 2021 r. nagrodę w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022” otrzymało Województwo Śląskie.

Panel z udziałem regionów ERP podczas Europejskiego Forum Przyszłości

Podczas pierwszego dnia Europejskiego Forum Przyszłości odbył się panel pn. „ Europejski Region Przedsiębiorczości - rola władz regionalnych w stymulowaniu przedsiębiorczości” m.in. z udziałem przedstawicieli 5 europejskich regionów, którym w marcu tego roku przyznano prestiżowy tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2021-2022.
Nagroda Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości

logo Europejski Region Przedsiębiorczości niebieskie napisy a wokół żółte gwiazdki

W dniu 18 marca 2021 r., w ramach sesji plenarnej Komitetu Regionów, odbyła się ceremonia wręczenia prestiżowej nagrody pn.: „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP).
W tegorocznej specjalnej edycji konkursu ERP, obejmującej lata 2021-2022, województwo śląskie otrzymało tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W imieniu województwa śląskiego nagrodę odebrał Marszałek Województwa Jakub Chełstowski.