ul. Rodzinna

50.06017125561154
18.950084636972747

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Rodzinna
Miasto Kobiór
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 0.5 ha [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

OD PÓŁNOCY I ZACHODU TERENY MNU NALEŻACE DO TEGO SAMEGO WŁAŚCICIELA

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

4 U,MN – przeznaczenie podstawowe pod nieuciążliwą zabudowę usługową i zachowaną zabudowę mieszkaniową;

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała  Nr XVIII/2/78/04 z dnia 8 lipca 2004r.

 

4U,MN – przeznaczenie podstawowe pod nieuciążliwą zabudowę usługową i zachowaną zabudowę mieszkaniową;

 

Ustala się:

 

- realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, której uciążliwość ograniczy się do granicy działki  budowlanej, architektura i forma nowych obiektów usługowych winna być dostosowana do skali, charakteru, detalu i standardów lokalnej tradycji budowlanej

 

Dopuszcza się:

 

- lokalizację zabudowy uzupełniającej zabudowę przeznaczenia podstawowego: gospodarczą, magazynową, garaże, wysokość obiektów nie może przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, a forma architektoniczna, kolorystyka, geometria dachu winna być dostosowana do budynku podstawowego na działce,

 

- realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych

 

Charakterystyka działki

Klasa gruntów RIVb, RIVa
Powierzchnia gruntów 0.5000 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 0.8 [m]
Obecne użytkowanie

ROLA

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) droga powiatowa nr 14567 ul. Rodzinna (łącząca DK1 z DW 928), asfaltowa
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada DK1
Autostrada (Odległość) [km]  [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice 60km
Kolej Kobiór
Kolej (Odległość) 2.4 [km]
Bocznica kolejowa Kobiór
Bocznica kolejowa (Odległość) 2 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 68 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza (gaz) 9 [m]
Średnica rury 50 [mm]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Odległość przyłącza (kanalizacja) 35 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak
Linia telefoniczna Tak
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 15 [m]

Pliki PDF załączone do oferty

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie